World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา

ตำแหน่งงานว่าง: 15 ตำแหน่งงาน
ลำดับ รายละเอียด แผนก ตำแหน่ง ประกาศวันที่
1 เภสัชกร

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

- ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์  มีใบประกอบวิชาชีพ

 

 

 

สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
เภสัชกรรม 1 27 พฤษภาคม 2565 13:20:31
2 ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
คุณสมบัติ :
- เพศหญิง 18-35ปี
- ม.6 หรือจบประกาศนียบัตรผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค/ที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
 
 
X-ray 1 27 พฤษภาคม 2565 13:20:39
3 หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 33-40 ปี

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี

- ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

- ใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Oracle ได้

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2183

 

 
บัญชี 1 27 พฤษภาคม 2565 10:52:54
4 เจ้าหน้าที่ Programmer

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 21-40ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ People Soft จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2183

 

 

 

 

ICT 1 27 พฤษภาคม 2565 13:20:48
5 พยาบาล ( Check up Center)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 24-40 ปี 

- จบการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 27 พฤษภาคม 2565 13:21:00
6 IT Manager

Qualifications :
- Bachelor Degree or higher in Computer science or MIS
- experience 5 year
- Management skill & Hospital workflow

 

Job Responsibility :
1. Configuring  Troubleshooting, Planning,Designing and Managing for IT System

2. Investigating and coordination with peers/cross team to perform root cause analysis
3. Collection history of performance data to produce and planning
4. With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement
5. Responsible for implementatation, configuration and maintenance system according to standard identify and comply with security guideline related windows platform support
6. Information Security Management
7. Risk Management/Business Continuity Plan
8. Web and eMail Security
9. Database Analysis
10. Secure Authentication / Indentity Management                              
11. Resolve significant system problems to ensure optimum system operation
12. Maintain and report IT system

สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
แผนก ICT 1 27 พฤษภาคม 2565 13:21:14
7 พยาบาล (โรคทางเดินอาหารและเอ็นโดสโคป)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 24-40 ปี

- จบการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- มีประสบการณ์งานในห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

ฝ่ายการพยาบาล 1 27 พฤษภาคม 2565 13:21:23
8 ช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ  21- 40 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

วิศวกรรม 1 27 พฤษภาคม 2565 10:21:15
9 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
คุณสมบัติ :
- เพศชาย
- สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 
งานที่รับผิดชอบ :
- สำรวจอาคาร ดูความปลอดภัยด้านต่างๆ
- ประสานการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินตามแผน
- นิเทศ และฝึกอบรมบุคลากรด้านมาตรฐานโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
- จัดทำรายงานอนุรักษ์พลังงานประจำปีของโรงพยาบาล
- ทำงานตาหัวหน้ามอบหมาย
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีประสบการณ์ในการอบรมดับเพลิงขั้นสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 
สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.

 

สำนักคุณภาพ 1 27 พฤษภาคม 2565 10:21:48
10 เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด(Event Marketing)

รายละเอียดงาน

         -  สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการตลาดประเภท Event ภายในและภายนอก ตามกระบวนการและแผนงานที่กำหนด งานธุรการ และงานเอกสาร งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

      -  เพศ ชาย

       - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ การสื่อสารการตลาด/ การบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

      -  มีประสบการณ์ทำงานด้านงานกิจกรรมการตลาด (Event) ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี

       - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี

      -   มีใจรักงานบริการ

 

 

 
การตลาด 1 27 พฤษภาคม 2565 10:22:37
11 พยาบาล ห้องผ่าตัด(OR)
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี     
- วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1 
- ประสบการณ์ในงานการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5  ปี 
- มีประสบการณ์งาน ในห้องผ่าตัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีใจรักงานบริการ
 
 
 
 
 
สนใจสอบถาม
☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
 
 
 
ฝ่ายการพยาบาล 1 27 พฤษภาคม 2565 10:22:49
12 วิสัญญีพยาบาล

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 24-40 ปี

2.วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1

4.ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล

5.มีประสบการณ์ในงานวิสัญญีพยาบาลและห้องผ่าตัด ไม่น้อยกว่า 2  ปี

 

สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi
หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
ห้องผ่าตัด 1 27 พฤษภาคม 2565 10:23:01
13 ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย (OPD)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 20-35 ปี

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 27 พฤษภาคม 2565 10:24:15
14 ผู้ช่วย Lab
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์/ที่เกี่ยวข้อง, ประสบการณ์ 1 ปี
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 27 พฤษภาคม 2565 10:24:33