World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา

ตำแหน่งงานว่าง: 18 ตำแหน่งงาน
ลำดับ รายละเอียด แผนก ตำแหน่ง ประกาศวันที่
1 พยาบาล Ward -หอผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ
 
เพศหญิง อายุ 24-35ปี
- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ ชั้น 1   
- มีประสบการณ์ในงานการพยาบาล WARD ไม่น้อยกว่า 2  ปี   
-  มีใจรักงานบริการ
 
สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 29 กันยายน 2565 15:23:14
2 เภสัชกร

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

- วุฒิเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบรับรองใบประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม

-  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และใช้ Microsoft office ได้

-  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  ทำงานเป็นกะได้ หยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์

-    มีใจรักงานบริการ

สนใจสอบถาม

☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
เภสัชกรรม 1 29 กันยายน 2565 15:23:23
3 เจ้าหน้าที่ Programmer

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี  

2. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

3. สามารถเขียนโปรแกรม/พัฒนาระบบงานโดยใช้ภาษา PHP , JAVA , .NET ได้เป็นอย่างดี

4. สามารถควบคุมดูแลระบบ Software, Network, Server และแก้ไขระบบหากเกิดปัญหาขัดข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ในระบบ Security เบื้องต้น เช่น Antivirus , Firewall 
6. มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ฐานข้อมูล การออกรายงานข้อมูล

7. มีประสบการณ์ People Soft จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.มีใจรักงานบริการ

Job Discrittion
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล
เขียน query ที่ใช้บน MSSQL ในการดึงข้อมูล เพื่อทำ Report ตามที่ได้รับมอบหมาย
เขียน Program บนหน้า WEB หรือ WAP Site และสร้าง Application ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
ASP.net
PHP
API
Report Server
SQL Server
Window server
 

สนใจสอบถาม

☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
 

 

 

ICT 1 29 กันยายน 2565 15:23:32
4 Application Support

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 22-35 ปี

2. ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint   Microsoft SQL       

 5.  มีใจรักงานบริการ

 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ICT 1 29 กันยายน 2565 15:23:44
5 ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีบริการทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรที่มุ่งมั่น มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ทำให้ผู้มารับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์

- ประสบการณ์ในงานระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- อบรมระบบคุณภาพมาตรฐาน  JCI  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

คุณภาพ 1 29 กันยายน 2565 15:30:41
6 เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด(Event Marketing)

รายละเอียดงาน

         -  สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการตลาดประเภท Event ภายในและภายนอก ตามกระบวนการและแผนงานที่กำหนด งานธุรการ และงานเอกสาร งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

      -  เพศ ชาย

       - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ การสื่อสารการตลาด/ การบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

      -  มีประสบการณ์ทำงานด้านงานกิจกรรมการตลาด (Event) ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี

       - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี

      -   มีใจรักงานบริการ

สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.

 

 

 

การตลาด 1 29 กันยายน 2565 15:31:25
7 พยาบาลวิชาชีพแผนก GI
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ
 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 29 กันยายน 2565 15:31:53
8 พยาบาล ห้องผ่าตัด(OR)
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี     
- วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1 
- ประสบการณ์ในงานการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5  ปี 
- มีประสบการณ์งาน ในห้องผ่าตัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีใจรักงานบริการ
 
 
 
 
 
สนใจสอบถาม
☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

 

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
 
 
 
ฝ่ายการพยาบาล 2 29 กันยายน 2565 15:32:46
9 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกห้องผ่าตัด
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
- มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด
 
งานที่รับผิดชอบ 
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการพยาบาล 2 29 กันยายน 2565 15:33:17
10 วิสัญญีพยาบาล

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 24-40 ปี

2.วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1

4.ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล

5.มีประสบการณ์ในงานวิสัญญีพยาบาลและห้องผ่าตัด ไม่น้อยกว่า 2  ปี

 

สนใจสอบถาม ☎️02-836-9999 ต่อ 2181/2183
ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi
หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.
ห้องผ่าตัด 1 29 กันยายน 2565 15:33:30
11 ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย (OPD)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 20-35 ปี

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ13.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 29 กันยายน 2565 15:34:00
12 ผู้ช่วยพยาบาลไตเทียม
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 29 กันยายน 2565 15:34:16
13 ผู้ช่วยพยาบาลหอผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการพยาบาล 2 29 กันยายน 2565 15:36:06