World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา

ตำแหน่งงานว่าง: 44 ตำแหน่งงาน
ลำดับ รายละเอียด แผนก ตำแหน่ง ประกาศวันที่
1 พยาบาล (แผนกไตเทียม)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 24-40 ปี 

- จบการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- เรียนจบหลักสูตรไตเทียม มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 16 กรกฎาคม 2564 11:17:39
2 พยาบาล (แผนก Oasis Wellness Center)

คุณสมบัติ 

เพศหญิง อายุ 24-40ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- มีประสบการณ์จะพิจารณา

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

=======

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

ฝ่ายการพยาบาล 1 16 กรกฎาคม 2564 11:17:09
3 ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย (OPD)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 18-35 ปี

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 16 กรกฎาคม 2564 11:20:32
4 พยาบาล (Part Time/ ICU Ward Covid)
คุณสมบัติ :
 
- เพศชาย-หญิง อายุ 24-40ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ผู้ป่วยวิกฤต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง(ACLS) ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงผู้ป่วยเด็ก (PALS)
 
 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ICU 10 16 กรกฎาคม 2564 11:26:25
5 เจ้าหน้าที่ IT Support

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ  21- 40 ปี

- ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ICT 1 16 กรกฎาคม 2564 11:41:47
6 ผู้ช่วยนักรังสี

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 21- 40 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส.หรือปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

X-Ray 1 16 กรกฎาคม 2564 11:52:43
7 เจ้าหน้าที่ออกแบบ (graphic)

คุณสมบัติ

- เพศชาย-หญิง อายุ 24-40 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

การตลาด 1 16 กรกฎาคม 2564 11:35:53
8 พยาบาล (Part Time /Ward Covid) Ward -หอผู้ป่วยใน

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 24-35 ปี

- จบการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 10 16 กรกฎาคม 2564 11:24:36
9 พยาบาล ( Check up Center)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 24-40 ปี 

- จบการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 16 กรกฎาคม 2564 11:17:58
10 ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย(Part Time/ Ward Covid) - Ward -หอผู้ป่วยใน

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 18 -35 ปี

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไปมีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

- มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 5 16 กรกฎาคม 2564 11:29:39
11 Supervisor (Part Time)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 16 กรกฎาคม 2564 11:31:23
12 พยาบาล (โรคทางเดินอาหารและเอ็นโดสโคป)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 24-40 ปี

- จบการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- มีประสบการณ์งานในห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

ฝ่ายการพยาบาล 1 16 กรกฎาคม 2564 11:19:40
13 พยาบาล Screening Nurse

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

มีประสบการณ์จะพิจารณา ประสบการณ์งานการพยาบาล 5 ปี ขึ้นไป

 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 16 กรกฎาคม 2564 11:18:15
14 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

คุณสมบัติ

- เพศชาย-หญิง อายุ 24-40 ปี

- วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บันฑิต สาขาวิชาสถิติ

- มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

คุณภาพ 1 16 กรกฎาคม 2564 11:36:48
15 ผู้ช่วยเภสัชกร

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 21- 40 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6/ หรือจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือจบปริญญาตรี (ทุกสาขา)

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 16 กรกฎาคม 2564 11:47:01
16 เจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย

คุณสมบัติ

- เพศชาย 21- 40 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช./ ปวส.

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

Porter 1 16 กรกฎาคม 2564 11:48:36
17 เจ้าหน้าที่ Call Center

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 21- 40 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

Call Center 1 16 กรกฎาคม 2564 11:50:03
18 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน(ต้อนรับ)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 21- 40 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส. / ปริญญาตรีทุกสาขา

 

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

Registration 1 16 กรกฎาคม 2564 11:45:06
19 ช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ  21- 40 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

วิศวกรรม 2 16 กรกฎาคม 2564 11:39:04
20 เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 21- 40 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน

 

สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร 02 836 9999 ต่อ 2181/2183

ติดต่อทางไลน์ https://lin.ee/y1zKbvi

หรือ กรอกใบสมัครที่ชั้น 21 วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.00 น.

 

แผนกการเงิน 1 16 กรกฎาคม 2564 11:43:56