World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลภูมิใจนำเสนอการบริการเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด และพนักงานของเรายินดีให้บริการเต็มความสามารถเพื่อมอบความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลมีบริการห้องพักที่มีความหลากหลายกว่า 6 รูปแบบ ที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ครบครัน โดยประกอบไปด้วย