World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


LOVE MY MOM มอบของขวัญบอกรักแม่

 

“วันแม่” วันสำคัญที่ทำให้หลายท่านได้มีโอกาสหวนระลึกถึงพระคุณและตอบแทนความรักของแม่ แต่ไม่มีของขวัญชิ้นใดจะมีค่าเท่า “สุขภาพที่ดี” ส่งมอบของขวัญบอกรักแม่ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ LOVE MY MOM ตรวจเช็คความเสี่ยง ให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะแม่คือคนสำคัญที่สุดในชีวิต

 

 

ระยะเวลา

  • ระยะเวลาซื้อ : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565
  • ระยะเวลาใช้ : วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
  • ราคาสำหรับคนไทย
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อซื้อโปรแกรม : แผนกลงทะเบียน  ชั้น 1 (เปิดทุกวัน 08.00-17.00 น.) โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 836 9999  

 ตั้งแต่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

ราคา : 999-5,900 บาท