World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ตรวจสุขภาพ “Happy Health Check Up”

 

 

ของทุกสิ่งที่ถูกใช้งานย่อมมีความสึกหรอตามกาลเวลา เช่นเดียวกันกับร่างกายที่เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับความสึกหรอ จากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่อาจส่งผลเสียให้ร่างกายเกิดความเสื่อมและเสี่ยงโรคมากมาย

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จึงขอส่งต่อความห่วงใย มอบของขวัญที่จะทำให้สุขภาพดี กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ “Happy Health Check Up” ให้คุณมีสุขภาพดี จากภายในสู่ภายนอก


หมายเหตุ :
กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
ราคาสำหรับคนไทย
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ -31 ตุลาคม 2565


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมาย
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) ชั้น 4
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)
โทร. 02-836-9999 ต่อ 4921-3

 ตั้งแต่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565