World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


สิทธิข้าราชการและสิทธิ กทม. ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม

 

 

 

ศูนย์ล้างไต

 

ศูนย์ล้างไต โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้มากกว่าการรักษา ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไตที่คอยให้คำปรึกษาในการดูแลและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียมประสบการณ์สูง ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยรับรองหลักสูตร การันตีด้วยใบประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียม

 

 

โดยศูนย์ล้างไต โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มีระบบการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับผู้ป่วยโรคไตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในรูปแบบการฟอกเลือดแบบทั่วไป และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศแถบยุโรป เนื่องจากสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดเล็กได้ จนถึงการขจัดของเสียโมเลกุลขนาดกลางได้มากขึ้น ซึ่งในระบบการฟอกไตแบบเดิมทำได้น้อยกว่า โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ

 

  • สามารถขจัดของเสียฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น จึงทำให้ กระดูกแข็งแรงขึ้น
  • ลดอาการคันตามผิวหนัง
  • ลดสารก่อการอักเสบของร่างกาย
  • ภาวะโลหิตจางจากดีขึ้น ลดการฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
  • มีความอยากอาหารมากขึ้น ภาวะโภชนาการดีขึ้น
  • คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผิวขาวขึ้น ไม่ดำคล้ำ
  • ช่วยควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ลดการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือด
  • ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

 

 

อีกทั้งยังมีการตรวจหาแบคทีเรียในระบบน้ำบริสุทธ์ที่ใช้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกเดือนตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ผลผ่านมาตรฐานการปนเปื้อนจากจุลชีพ AAMI (The Association for the Advancement of Medical Instrumentation)

 

โดยตั้งแต่เริ่มการฟอก ระหว่างที่ฟอก และหลังการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จะมีระบบการสังเกตอาการ เครื่องมือที่ทันสมัย ทีมแพทย์ที่แพทย์ที่ใส่ใจ และพยาบาลที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ดุจญาติมิตร เพื่อสังเกตอาการหลังการทำการฟอกเลือดว่าผู้ป่วยจะปลอดภัย ญาติมั่นใจในการดูแล

 

และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการ ด้วยการบริการแบบ One Stop Service ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบพิเศษ CRRT ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่คงที่หรือมีความดันโลหิตต่ำ

อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย ด้วยเตียงนอนพักที่รองรับผู้ป่วยทุกรูปแบบ รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถปรับระดับของเตียงด้วย Remote control ตามความต้องการ พร้อมด้วยโทรทัศน์ประจำเตียงให้ความบันเทิงสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านแบบส่วนตัว

 

 

สิทธิเบิกจ่าย สิทธิข้าราชการ/สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (สิทธิ กทม.)
 
- เบิกค่าฟอกไตได้เต็มจำนวน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 
- ได้รับยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
- บริการเจาะเลือด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมาย

ศูนย์ล้างไต (Kidney Dialysis Center) ชั้น 3

เปิดบริการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-21.00น.

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)

โทร. 02-836-9999 ต่อ 3521-2

 ตั้งแต่วันที่ : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565