World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล เปิดให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีบุตรยาก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พิเศษ..วันละ 3 คู่เท่านั้น!!

 

'ภาวะการมีบุตรยาก' คือ การที่คู่สมรสหรือบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์ทางเพศอยู่เสมอเป็นเวลา 12 – 24 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แม้ว่าจะไม่มีการใช้การคุมกำเนิดรูปแบบใดเลยก็ตาม

.

โดยสาเหตุของภาวะการมีบุตรยากก็เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง หรือจากทั้งสองฝ่ายก็เป็นได้

.

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล รู้และเข้าใจถึงปัญหาหนักใจของคู่รัก ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล เปิดให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีบุตรยาก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

พิเศษ..วันละ 3 คู่เท่านั้น!!

.

เพื่อค้นหาสาเหตุ..ของปัญหา และนำไปสู่การเตรียมพร้อมในการรักษา 'มีบุตรยาก' โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวชและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

 

ตั้งแต่วันนี้ -31 พฤษภาคม 2565

สามารถโทรนัดหมายได้ ทุกวัน 9.00-16.00น. โทรศัพท์ 098-309-9956

กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับ Walk-in ทุกกรณี

 ตั้งแต่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565