World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด 214 หัวข้อ หน้า :

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพ Mother Class ประจำปี 2562 10 มิถุนายน 2562 13:10:39 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพ Mother Class ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้การดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด พร้อมการฝึกอบรมดูแลลูกน้อยและเสริมสร้างพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพ Mother Class ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้การดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด พร้อมการฝึกอบรมดูแลลูกน้อยและเสริมสร้างพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอเชิญร่วมงาน Thailand Health & Wellness Expo 2019 7 มิถุนายน 2562 15:43:30 ขอเชิญร่วมงาน Thailand Health & Wellness Expo 2019ขอเชิญร่วมงาน Thailand Health & Wellness Expo 2019
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานเฉลิมฉลองหมดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือวัน Eid Mubarak (วันอีด) 6 มิถุนายน 2562 14:12:02 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานเฉลิมฉลองหมดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือวัน Eid Mubarak (วันอีด) เพื่อให้กลุ่มคนไข้และญาติคนไข้ชาวอาหรับที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานเฉลิมฉลองหมดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือวัน Eid Mubarak (วันอีด) เพื่อให้กลุ่มคนไข้และญาติคนไข้ชาวอาหรับที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
Mother Class อบรมคุณแม่คุณภาพ 29 พฤษภาคม 2562 10:50:17 Mother Class อบรมคุณแม่คุณภาพ วันอาทิตย์ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) ถ.แจ้งวัฒนะMother Class อบรมคุณแม่คุณภาพ วันอาทิตย์ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) ถ.แจ้งวัฒนะ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงาน Hello Summer Sale WMC Health Fair 2019 22 พฤษภาคม 2562 10:55:41 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงาน Hello Summer Sale “WMC Health Fair 2019"โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงาน Hello Summer Sale “WMC Health Fair 2019"
บางกอก เชน ฮอสปิทอล โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลในเครือ จัดวิ่งการกุศลเพื่อคนพิการ “วิ่งให้ทัน Ep.2 ” 22 เมษายน 2562 09:24:02 บางกอก เชน ฮอสปิทอล โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลในเครือ จัดวิ่งการกุศลเพื่อคนพิการ “วิ่งให้ทัน Ep.2 ”บางกอก เชน ฮอสปิทอล โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลในเครือ จัดวิ่งการกุศลเพื่อคนพิการ “วิ่งให้ทัน Ep.2 ”
เมื่อวันทื่ 3 เมษายน 2562 โครงการ Once Thailand ได้นำเยาวชนที่สนใจศึกษาทางด้านการแพทย์ เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 4 เมษายน 2562 17:17:35 เมื่อวันทื่ 3 เมษายน 2562 โครงการ Once Thailand ได้นำเยาวชนที่สนใจศึกษาทางด้านการแพทย์ เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเมื่อวันทื่ 3 เมษายน 2562 โครงการ Once Thailand ได้นำเยาวชนที่สนใจศึกษาทางด้านการแพทย์ เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ทำการซ้อม Code Black 26 มีนาคม 2562 09:04:43 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ทำการซ้อม Code Blackโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ทำการซ้อม Code Black
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ต้อนรับคณะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานฑูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานห้องปฎิบัติการ ( LAB ) พร้อมตรวจสอบคุณภาพ 25 มีนาคม 2562 09:14:08 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ต้อนรับคณะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานฑูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานห้องปฎิบัติการ ( LAB ) พร้อมตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ต้อนรับคณะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานฑูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานห้องปฎิบัติการ ( LAB ) พร้อมตรวจสอบคุณภาพ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์แนวหน้าปีที่ 39 22 มีนาคม 2562 15:31:50 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์แนวหน้าปีที่ 39โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์แนวหน้าปีที่ 39
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดประชุมสัมมนา เทคโนโลยีการกระตุ้นด้วยคลื่นสนามเเม่เหล็ก ชนิดพัลส์สำหรับแพทย์แบบบูรณาการ 2562 18 มีนาคม 2562 11:23:18 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดประชุมสัมมนา เทคโนโลยีการกระตุ้นด้วยคลื่นสนามเเม่เหล็ก ชนิดพัลส์สำหรับแพทย์แบบบูรณาการ 2562โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดประชุมสัมมนา เทคโนโลยีการกระตุ้นด้วยคลื่นสนามเเม่เหล็ก ชนิดพัลส์สำหรับแพทย์แบบบูรณาการ 2562
คุณกันตพร หาญพาณิชย์ รับรางวัล "Howe New Generation Award" ประจำปี 2018 12 มีนาคม 2562 11:47:01 คุณกันตพร หาญพาณิชย์ รับรางวัล "Howe New Generation Award" ประจำปี 2018คุณกันตพร หาญพาณิชย์ รับรางวัล "Howe New Generation Award" ประจำปี 2018
ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนา เทคโนโลยีการกระตุ้นด้วยคลื่นสนามเเม่เหล็ก ชนิดพัลส์สำหรับแพทย์แบบบูรณาการ 2562 4 มีนาคม 2562 13:50:26 ขจัดปัญหาปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ , นกเขาไม่ขัน และปัญหาปัสสาวะในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต พบทางเลือกในการบำบัดโดยการนำวิทยาศาสตร์มาช่วยรักษาอาการผิดปกติของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานขจัดปัญหาปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ , นกเขาไม่ขัน และปัญหาปัสสาวะในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต พบทางเลือกในการบำบัดโดยการนำวิทยาศาสตร์มาช่วยรักษาอาการผิดปกติของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 28 กุมภาพันธ์ 2562 11:02:13 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
คุณบุ๋ม – ปนัดดา ไข้สูง เข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ 14 กุมภาพันธ์ 2562 11:35:44 เข้าเยี่ยมอาการคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดีเข้าเยี่ยมอาการคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด214 หัวข้อ หน้า :