World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด 214 หัวข้อ หน้า :

โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ซ้อมแผนตั้งรับอุบัติภัยหมู่ 28 พฤศจิกายน 2556 10:20:39 ซ้อมแผนตั้งรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงแผนตั้งรับอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลซ้อมแผนตั้งรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงแผนตั้งรับอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาล
นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพิธีไหว้ศาล และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 24 โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) 23 พฤศจิกายน 2556 08:34:49 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีไหว้ศาล (พระพรฐ, พระชัย, ศาลตายาย) และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 24 พร้อมถวายภัตตราหาร เจิมและพรมน้ำมนต์จากพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีไหว้ศาล (พระพรฐ, พระชัย, ศาลตายาย) และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 24 พร้อมถวายภัตตราหาร เจิมและพรมน้ำมนต์จากพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) จัดกิจกรรมร่วมกับ บ.เอไอเอ จำกัด ภายใต้ชื่องาน “THE MOVIE DAY” ณ สยามพารากอน 19 พฤศจิกายน 2556 08:24:08 โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) จัดกิจกรรมร่วมกับ บ.เอไอเอ จำกัด เชิญกลุ่มลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ AIA เริ่มตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 บาท เข้าร่วมกิจกรรมโรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) จัดกิจกรรมร่วมกับ บ.เอไอเอ จำกัด เชิญกลุ่มลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ AIA เริ่มตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 บาท เข้าร่วมกิจกรรม
รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนา ในงาน “Happy Healthy Women” 31 สิงหาคม 2556 13:03:31 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสุขภาพความลับสำหรับผู้หญิง ในงาน “Happy Healthy Women”รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสุขภาพความลับสำหรับผู้หญิง ในงาน “Happy Healthy Women”
แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด214 หัวข้อ หน้า :