World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด 215 หัวข้อ หน้า :

สัมมนา คีเลชั่นบำบัด ล้างพิษ ล้างโรค 20 กันยายน 2559 14:15:24 การล้างพิษหลอดเลือด ช่วยกำจัดสารโลหะหนักกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด บรรยายโดย พล.อ.ต.นพ.ขวัญชัย เศรษฐนันท์การล้างพิษหลอดเลือด ช่วยกำจัดสารโลหะหนักกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด บรรยายโดย พล.อ.ต.นพ.ขวัญชัย เศรษฐนันท์
Thank You Party 2016 ตัวแทนประกันชีวิต 10 กันยายน 2559 19:23:53 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรม Thank You party ขอบคุณตัวแทนประกันโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรม Thank You party ขอบคุณตัวแทนประกัน
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรมการประกวด WMC Healthy Kids 2016 หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 10 กันยายน 2559 09:45:35 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดมากมายทั้งรุ่นจูเนียร์ และรุ่นซีเนียร์ กิจกรรมมีการเดินแบบ แนะนำตัวเอง โชว์ความสามารถของเด็กๆโดยมีผู้เข้าร่วมประกวดมากมายทั้งรุ่นจูเนียร์ และรุ่นซีเนียร์ กิจกรรมมีการเดินแบบ แนะนำตัวเอง โชว์ความสามารถของเด็กๆ
อบรมคุณแม่คุณภาพ Mother Class ประจำเดือนสิงหาคม 59 24 สิงหาคม 2559 13:54:23 กิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้การดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด และการดูแลลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้การดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด และการดูแลลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาสร้างที่ทำงานให้น่าอยู่กันเถอะ กับโครงการ Big Cleaning Day 16 กรกฎาคม 2559 14:06:58 สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, และสร้างนิสัย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานอีกด้วยสะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, และสร้างนิสัย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานอีกด้วย
ประชุมวิชาการ HIFU Chongqing 16 กรกฎาคม 2559 13:49:06 เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับงานประชุมวิชาการ เปิดตัวเครื่อง HIFU Chongqing ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวัฒนะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับงานประชุมวิชาการ เปิดตัวเครื่อง HIFU Chongqing ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวัฒนะ
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ WMC Healthy Kids 2016 4 กันยายน 2559 14:13:15 เข้าสู่รอบประกวดวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559เข้าสู่รอบประกวดวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
2016 Top 10 People Choice Award Thailand “Medical & Wellness” 29 มิถุนายน 2559 15:12:48 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัล 2016 Top 10 People Choice Award Thailand “Medical & Wellness”โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัล 2016 Top 10 People Choice Award Thailand “Medical & Wellness”
รางวัลแห่งเกียรติยศ “คนดี ศรีอำนวยศิลป์” 15 มิถุนายน 2559 15:21:34 นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ รับรางวัล เชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีอำนวยศิลป์” ในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ รับรางวัล เชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีอำนวยศิลป์” ในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์
มหกรรมการดูแลสุขภาพ Enjoy Young 14 มิถุนายน 2559 14:13:31 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล อยากให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชน รวมถึงสถาบันครอบครัวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล อยากให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชน รวมถึงสถาบันครอบครัวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
อบรม ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 2 มิถุนายน 2559 11:07:17 โครงการ สอน CPR หรือ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกู้ชีวิตด้วยวิธี CPR หรือการปั๊มหัวใจที่ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวโครงการ สอน CPR หรือ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกู้ชีวิตด้วยวิธี CPR หรือการปั๊มหัวใจที่ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว
การเงินมั่งคั่ง สุขภาพมั่นใจ money expo 2016 17 พฤษภาคม 2559 14:19:21 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ออกบูธร่วมกับบริษัทบูพาประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ในงานมหกรรมการเงิน money expo 2016 ณ เมืองทองธานีโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ออกบูธร่วมกับบริษัทบูพาประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ในงานมหกรรมการเงิน money expo 2016 ณ เมืองทองธานี
โรงพยาบาล WMC ร่วมทำบุญ โครงการ น้ำใจ...สร้างกุศล 13 พฤษภาคม 2559 09:55:44 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วม สมทบทุนบริจาคซื้อ เข็มวันอนันทมหิดล “ โครงการ น้ำใจ...สร้างกุศล” จัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายได้โครงการเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วม สมทบทุนบริจาคซื้อ เข็มวันอนันทมหิดล “ โครงการ น้ำใจ...สร้างกุศล” จัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายได้โครงการเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3 ปี แห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จ 23 มีนาคม 2559 14:19:01 วาระครบรอบปีที่ 3 การเปิดให้บริการของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ซึ่งได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญในการพัฒนามาอย่างมากมาย จนประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดวาระครบรอบปีที่ 3 การเปิดให้บริการของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ซึ่งได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญในการพัฒนามาอย่างมากมาย จนประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด
Community Care ดูแลหัวใจชุมชน 19 มีนาคม 2559 18:12:17 การกู้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญสุดในช่วงนาทีฉุกเฉินของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการ Community Careการกู้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญสุดในช่วงนาทีฉุกเฉินของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการ Community Care
แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด215 หัวข้อ หน้า :