World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ข้อควรรู้ ก่อนไปฉีด Moderna!

 

ข้อควรรู้ ก่อนไปฉีด Moderna!

 

     สถานการณ์ความรุนแรงของโรคร้ายอย่างโควิด-19 เปรียบเสมือนฝันร้ายที่หลายคนไม่อยากจดจำ วัคซีนคุณภาพดีที่มีคุณสมบัติในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จึงถือเป็นความหวังหลักที่ประชาชนต้องการ หนึ่งในนั้นคือ “วัคซีน Moderna”

 

      Moderna (โมเดอร์น่า) คือ เป็นวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดโรคโควิด-19 กว่า 90% ในบุคคลทั่วไป และป้องกันการติดโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ 12-17 ได้ 100% หลังฉีดครบ 2 เข็ม


      โดยจะเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ซึ่งจะแตกต่างจากวัคซีนทั่วไปที่เป็นโปรตีนหรือเชื้อโรคที่ถูกทำให้ตาย และยังแตกต่างจากวัคซีนที่ใช้ไวรัสในการเป็นพาหนะ แม้ในช่วงแรกวัคซีน Moderna ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน อย. ได้มีการอนุมัติให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 12-17 ปีได้แล้ว ในปริมาณที่เท่ากันและมีความปลอดภัยเทียบเท่าการใช้ในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีน

 

ผู้ที่อายุ 12-17 ปี

 • อาการที่พบบ่อยมาก : เจ็บปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น บวมแดงบริเวณรักแร้หรือบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดข้อ คลื่นไส้อาเจียน และมีไข้

 

อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • อาการที่พบบ่อยมาก : บวมแดงบริเวณรักแร้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อาการปวดหรือบวมแดงบริเวณที่ฉีด รู้สึกอ่อนเพลีย หนาวสั้น และมีไข้
 • พบบ่อย : มีผื่นขึ้น ตัวแดง หรือมีผื่นลมพิษบริเวณที่ฉีด
 • พบไม่บ่อย : อาการคันบริเวณที่ฉีดวัคซีน
 • พบได้น้อย : กล้ามเนื้อส่วนปลายบริเวณใบหน้ามีอาการอัมพาตแบบเฉียบพลัน หรืออาการหน้าบวม (อาจเกิดได้ในผู้ที่มีประวัติฉีดสารเติมเต็มใต้ผิวหนังเพื่อความสวยงาม)

 

อาการข้างเคียงรุนแรงที่ควรพบแพทย์ทันที

 • หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว
 • ใจสั่นผิดปกติ
 • ปากบวมหรือหน้าบวม
 • ผื่นขึ้นตามร่างกาย
 • ทรงตัวไม่ได้ ชัก หรือหมดสติ

 

ข้อควรระวังก่อนรับการฉีดวัคซีน

 • เคยมีประวัติการแพ้อย่างรุนแรงหลังได้รับวัคซีนชนิดอื่น ๆ
 • ก่อนเข้ารับบริการมีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส หนาวสั่น หายใจลำบาก และแน่นหน้าอก
 • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้
 • ผู้ที่มีอาการวิตกกังวล เกี่ยวเนื่องกับการได้รับวัคซีน
 • ผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก
 • ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ และมารดาที่กำลังให้นมบุตร
 • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดอื่น หรือเคยมีการติดเชื้อโควิด-19

     การฉีดวัคซีนวัคซีนเป็นเพียงอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรแล้ว แม้ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว ก็ยังคงต้องควบคู่ไปกับการป้องกันตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากป้องกันหรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำติดต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดหรือคาดคะเนถึงความเป็นไปได้ในการเกิดผลข้างเคียงที่จะเกิดต่อร่างกายและเตรียมตัวในการรับมือ

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]