World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ บริจาคเงินจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเข้ากองทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

 

รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

 

บริจาคเงินจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเข้ากองทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ สำหรับใช้ในการสนับสนุนบำรุงคณะนักเรียน และคณะแพทย์ในการเรียนการสอน ภายในงาน "ร้อยรักสามัคคี 60 ปี แพทย์เชียงใหม่”

 

จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]