World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ให้บริการออกหน่วยรถตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile Check Up Center: MCU ) แก่ บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล  จัดให้บริการออกหน่วยรถตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile Check Up Center: MCU ) แก่ บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด  จังหวัดสระบุรี โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมนักเทคนิคการเเพทย์ ให้บริการเพื่อตรวจเช็คสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัทเเบบครบวงจร  ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความใส่ใจ พร้อมการบริการอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]