World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เชิญชวนน้องๆอายุ 6-9 ปี ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “โรงพยาบาลในฝัน”
 
 
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เชิญชวนน้องๆอายุ 6-9 ปี ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี
เพื่อชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “โรงพยาบาลในฝัน”
 
**ส่งภาพวาดขนาด A3 ไม่จำกัดรูปแบบการระบายสี**
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
-  น้องๆ อายุ 6-9 ปี (น้องที่เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2554)
-  ในพื้นที่ รร.ในพื้นที่จังหวัด นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
-  ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธ.ค. 2560
 
วันที่จัดการประกวด
*กติกาการให้คะแนนเพื่อหาผู้ชนะ
1.   ลูกค้าที่มาใช้บริการตั้งแต่ วันที่ 5 ธ.ค. 2560 – 5 ม.ค. 2561 
      จะได้รับสติกเกอร์จากทางโรงพยาบาลท่านละ 1 ดวง
2.   นำสติกเกอร์ที่ท่านได้รับมาติดที่แผ่นป้ายให้คะแนนด้านล่างตามหมายเลขรูปภาพที่ท่านบริเวณโถง ชั้น 1
3.    ตัดสินโดยการนับคะแนนจากรูปภาพที่ได้รับสติกเกอร์สูงสุด 3 อันดับแรก
 
ตัดสินผลงาน
- ประกาศผลการตัดสิน วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561
 
ส่งผลงานน้องๆ
-  เขียน ชื่อ-นามสกุล อายุ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ลงบนผลงาน (ชิ้นงานขนาด A3 , ไม่จำกัด)
-  ส่งผลงานได้ที่ศูนย์กุมารเวช ชั้น2 / เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น1 / แผนกการตลาด ชั้น21
-  ติดต่อสอบถาม โทร.02-836-9999 ต่อ 6220, 2146
 
 
ทุนการศึกษา
-  ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท
-  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
-  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
-  รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]