World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

 

คุณกันตพร หาญพาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการตลาดภายในประเทศ ขึ้นรับรางวัลในนามของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล  กับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  “ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร” ภายในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 จัดขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพรวมถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า โรงพยาบาลและบริษัทฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  ชั้น 3  โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]