World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ต้อนรับคณะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานฑูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานห้องปฎิบัติการ ( LAB ) พร้อมตรวจสอบคุณภาพ

 

 

 

คุณสุชาดา  จันทรคำ  ผู้จัดการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ  Mr. James R.Adams  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำภูมิภาค สำนักงานบริการทางการแพทย์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และ นายวันชนะ บัวเพ็ชร นักเทคนิคการแพทย์ ประจำสถานฑูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานห้องปฎิบัติการ ( LAB ) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]