World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


เมื่อวันทื่ 3 เมษายน 2562 โครงการ Once Thailand ได้นำเยาวชนที่สนใจศึกษาทางด้านการแพทย์ เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

 

 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับนักเรียนจากโครงการ Once Thailand ศึกษาและดูงาน  ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโครงการ Once Thailand ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และทำการศึกษากิจกรรมภายนอกห้องเรียน เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจต่อเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นแนวทางสำหรับการศึกษาและสร้างอาชีพต่อไปภายในอนาคต ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]