World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


เบาหวานรักษาได้ โดยไม่เสียขา

เนื่องในช่วงการรณรงค์ “วันเบาหวานโลก” โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “เบาหวานรักษาได้…โดยไม่เสียขา” ขึ้น ณ ห้องประชุม Sky Hall ชั้น 22 ภายในงานพบการบรรยายพิเศษ จาก พญ.วลัยพร เลาหวินิจ อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และ นพ.บริพัตร วงศ์ประชุม ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การป้องกันโรคแทรกซ้อน และการรักษาแบบเสริมสร้างโดยไม่สูญเสียอวัยวะ พร้อมด้วยกิจกรรม 5 สถานีป้องกันเบาหวาน ตรวจสุขภาพเชิงป้องกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]