World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


อายุมั่น ขวัญยืน สวัสดีปีใหม่จีน

 

8 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีนประจำปี 2559 เทศกาลวันปีใหม่ของชาวจีน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล พร้อมด้วยคณะบุคลากร ได้จัดกิจกรรมพิเศษ มอบส้มมงคลแด่ผู้เข้ารับบริการ พร้อมอวยพรให้อายุมั่นขวัญยืน สุขภาพดีทั้งกายใจ มั่งมีศรีสุข และมั่งคั่งร่ำรวย ตลอดปีและตลอดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]