World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


สัมมนาวิชาการเรื่อง Regenerative Medicine การบำบัดโรคโดยไม่ต้องใช้ยา

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559  ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง“Regenerative Medicine การบำบัดโรคโดยไม่ต้องใช้ยา” ฟื้นฟูสุขภาพแบบเชิงลึก ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและบำบัดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ณ ห้องประชุม SKY HALL ชั้น 22 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.นายแพทย์ ขวัญชัย เศรษฐนันท์ บรรยายให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถาม

ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ  การวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก, การตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดสดเพื่อดูสารตกค้างในเลือด, บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ, และยังมี Package ตรวจสุขภาพราคาพิเศษเฉพาะในงาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]