World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


รางวัลด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมบริการ

คุณพัชราวลัย บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัลด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมบริการดีเยี่ยม ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award2015 จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ พลโทนายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการโครงการ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการ และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บริการลูกค้า ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลลูม โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]