World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนา ในงาน “Happy Healthy Women”

รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม “Happy Healthy Women” เนื่องในเดือนแห่งวันแม่ เป็นโอกาสในการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจของผู้หญิง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

พญ.ดาราวดี  สัทธาพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งนารีเวช  กล่าวว่า “โรค “มะเร็งปากมดลูก” มะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทย การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรองก่อนรักษา การสังเกตอาการหากพบความผิดปกติ จนไปถึงขั้นตอนการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด พร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล”

 

ภายในงาน พญ.อโนชา เพชรรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับ “อนุมูลอิสระ” พร้อมชวนคุณผู้หญิงดูแลตัวเองให้คงความสวยสมวัย ด้วยการดูแลสุขภาพจากภายในให้ผิวพรรณสดใส ห่างไกลโรคร้าย ด้วยการปฎิบัติตัวให้เหมาะสม ทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แนะนำการรับประทานวิตามินที่เหมาะสม การตรวจระดับวิตามินในเลือด การออกกำลังกาย และพักผ่อนจิตใจ ให้คุณมีสุขภาพดีแลดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษาเฉพาะด้านนารีเวช และด้านชะลอวัย โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกปัญหาความข้องใจเรื่องสุขภาพ รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์พร้อมให้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]