World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ผู้บริหารโรงพยาบาลเครือ BCH หนุ่มไฟแรง รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง แห่งปี 2563

ผู้บริหารโรงพยาบาลเครือ BCH หนุ่มไฟแรง รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง แห่งปี 2563

คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล บุคคลตัวอย่าง แห่งปี 2563 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข  จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบเเทนคุณแผ่นดิน โดยได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติและได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเเละเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเเละเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้


 

 

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]