World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ถาม-ตอบ เกี่ยวกับวัคซีนทางเลือก Moderna

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับวัคซีนทางเลือก Moderna

 

1. คิวที่ประกาศแจ้งไว้ หากจองไว้หลายท่าน ทุกคนที่จองคือคิวเดียวกันใช่หรือไม่?

คิวที่ประกาศในระบบของท่าน คือ คิวที่รวมจำนวน dose วัคซีนของทุกคนที่ท่านได้จองทั้งหมดผ่านท่าน ซึ่งจะดูจำนวนได้จากช่อง Full dose และ Booster dose ตามรูปประกอบ

(Full dose = 2 เข็ม และBooster dose = 1 เข็ม)

 

 

 

2.คิวที่ประกาศจะได้ฉีดประมาณช่วงไหน?

องค์การเภสัชกรรมได้แจ้งความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาดังนี้

 

วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1,958,400 โดส ผู้ผลิตจะสามารถส่งมอบล็อตแรกถึงไทยประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ และจะทยอยส่งสัปดาห์ละ 3 แสนกว่าโดส ต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนครบในไตรมาส 4 ปี 2564 ส่วนที่เหลืออีกกว่า 3 ล้านโดส บริษัทจะได้เร่งทยอยส่งมอบจนจบดีลไม่เกินเดือนมีนาคม 2565 ทั้งนี้ ในแต่ละครั้งที่ส่งมอบ บริษัทซิลลิคฯ จะส่งวัคซีนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพตามกระบวนการ โดยใช้เวลาอีก 3-5 วัน ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาลต่อไป”

(ตามเอกสารรูปภาพ)

ดังนั้น ทางโรงพยาบาล คาดว่าจะทำการเริ่มการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564

 

 

3.หลังจากทราบคิวทางโรงพยาบาลจะจัดลำดับคิวเรียงอย่างไรในการไปเลือกวัน?

ทางโรงพยาบาลจะจัดการให้บริการตามลำดับคิวของท่านโดยอ้างอิงจากผู้ที่ชำระเงินก่อนและหลัง โดยที่ชำระเงินก่อนจะมีสิทธิ์ได้รับจัดสรรวัคซีน Moderna จากทางโรงพยาบาลก่อนตามลำดับ โดยจะเรียงลำดับคิวตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางองค์การเภสัชกรรมส่งมอบให้ในแต่ละเดือน

 

ตัวอย่างเช่น ถ้ากรณีที่ทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 1,000 เข็มใน เดือน ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีน 1,000 เข็มนี้ ให้แก่ลูกค้าทุกท่านตามจำนวนที่ลูกค้าท่านนั้นๆ จองทั้งหมดในแต่ละลำดับคิว จนกว่าจะเต็มจำนวนที่ทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรมาจากองค์การเภสัชกรรม

 

กรณีได้รับวัคซีน 1,000 เข็ม เมื่อจัดลำดับแล้วสามารถให้บริการลูกค้า คิวที่ 1-300 คิวแรกได้พอดีกับจำนวน 1,000 เข็ม ทางโรงพยาบาลจะประกาศช่วงเวลาในการจองคิวสำหรับวันที่ต้องการเข้ารับบริการให้คิวแต่ละคิว เป็นลำดับเวลา เช่น คิว 1-100 สามารถเข้าจองเวลารับบริการได้ในวันแรก, คิว 101-200 สามารถเข้าจองเวลารับบริการได้ในวันสอง และ 201-300 ในวันที่สามตามลำดับ ทั้งนี้ช่วงเวลาในการจองเวลารับบริการจะถูกปรับอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละคิวมีเวลามากพอในการเข้าจองเวลารับบริการของท่าน

 

ในกรณีที่ท่านไม่ได้เข้ามาทำการจองเวลารับบริการตามลำดับคิวของท่าน ท่านสามารถเข้ามาจองเวลารับบริการได้ทุกเวลาที่ท่านสะดวกหลังจากนั้น โดยจองตาม วัน-เวลา ที่ยังว่างและสามารถจองได้ในระบบ

 

 

4.วัคซีนมาแล้ว จะทราบได้ยังไงว่าถึงลำดับคิวในการไปเลือกวันฉีด?

ทางโรงพยาบาล จะทำการประกาศคิวผู้มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรวัคซีนในแต่ละรอบจากการส่งมอบวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม โดยจะมีการแจ้งผ่าน Facebook Page โรงพยาบาล และ SMS ไปแจ้งยังผู้มีสิทธิ์ในแต่ละรอบ

 

 

5.หากถึงคิวนัดวันฉีดแล้วในอนาคตต้องการเปลี่ยน/เลื่อนวัน สามารถทำได้หรือไม่?

สามารถทำได้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและเลื่อนวันฉีดได้ โดยแจ้งเปลี่ยนวันและเวลาเข้ารับบริการในระบบการจองคิว โดยทำล่วงหน้า 7 วัน เนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องทำการจัดสรรคิวเพื่อทดแทนให้พอดีกับจำนวน dose วัคซีนในแต่ละขวด ซึ่งสามารถฉีดได้ 10 คน/ขวด และเมื่อเปิดแล้วจะต้องใช้ให้หมดภายในวันเดียวกัน

 

6.หลังจากทราบคิวเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป?

รอประกาศคิวผู้มีสิทธิ์รับบริการก่อน-หลัง จากทางโรงพยาบาลผ่านทาง Facebook Page โรงพยาบาล และ SMS เพื่อทำการจองเวลารับบริการในระบบต่อไป

 

 

7.ถ้าวัคซีนมาแล้วอยู่คิวหลังๆ สามารถฉีดภายในปีนี้ได้ไหม? หากคิววันยังว่างอยู่

กรณีที่คิวที่สิทธิ์ในการจองการฉีดวัคซีนก่อนได้ทำการจองมาจนครบ และคิวในเดือนนั้นยังว่างอยู่ อาจเกิดจากระยะเวลาการฉีดวัคซีน เข็ม 2 และ 3 ของแต่ละท่านแตกต่างกันทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนในเดือนนั้นๆ ตามสิทธิ์ได้ ทางโรงพยาบาลจะเปิดสิทธิ์ให้ลำดับต่อๆไป สามารถเข้ามาจองคิวได้ตามจำนวนวัคซีนที่เหลืออยู่

 

 

8.คิวที่แจ้งไว้หากได้คิวหลังๆ สามารถขอเงินคืนได้ไหม?

ทางโรงพยาบาลให้สิทธิ์การคืนเงินบนเงื่อนไขที่ไม่สามารถส่งมอบวัคซีนได้เพียงพอตามที่ลูกค้าทุกท่านได้จองวัคซีนเข้ามา ซึ่งโรงพยาบาลยืนยันว่ามีวัคซีนเพียงพอต่อยอดจองทั้งหมด และสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามกรอบเวลาที่องค์การเภสัชกรรมได้แจ้งข้อมูลมาทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยทางโรงพยาบาลมีความตั้งใจว่าจะให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุด อย่างสุดความสามารถ

 

 

9.การเปลี่ยนสิทธิ์หรือรายชื่อผู้ฉีดจะเริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่  และมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไร?

ทางโรงพยาบาลจะเริ่มเปิดระบบออนไลน์ให้เปลี่ยนชื่อผู้ฉีดวัคซีน โดยเริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยทางโรงพยาบาลจะชี้แจ้งวิธีการและชี้แจงเอกสารที่จำเป็นในการโอนสิทธิ์

1. ใบมอบอำนาจโดยระบุถึงการมอบสิทธิ์การฉีดวัคซีน  คลิก https://bit.ly/3fy1cZa   (สำหรับผู้จองฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล)

2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของชื่อผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอนสิทธิ์

 

ให้ท่านทราบผ่าน Facebook Page โรงพยาบาลแต่ละสาขา โดยโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น ท่านต้องแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบอย่างน้อย 5-7 วัน เนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องทำการเปลี่ยนชื่อผู้ฉีด แก่บริษัทประกันความคุ้มครองการแพ้วัคซีน เพื่อประโยชน์ของผู้ฉีดในกรณีเจ็บป่วยจากการแพ้วัคซีน ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีน จาก Full dose เป็น Booster dose 2 เข็ม สำหรับ 2 ท่านได้ หรือ Booster dose 2 เข็ม เป็น Full dose สำหรับ 1 ท่านได้

 

 

 

10.ประกันความคุ้มครองการแพ้วัคซีนเป็นอย่างไร?

 

 

11.วัคซีนเก็บไว้ได้นานแค่ไหน เดือนไหน ปีไหน?

อายุของวัคซีนขึ้นอยู่กับ ล็อตที่ผลิตและระยะเวลาส่งมอบมาที่โรงพยาบาล โดยองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้โรงพยาบาลจะเก็บสิทธิ์การฉีดของท่านให้เหมาะสมกับระยะเวลาการฉีดวัคซีน เข็ม1, 2 และ 3 ของแต่ละท่านที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน

 

 

คำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือก  Moderna

 

 

สำหรับผู้ที่จองวัคซีนกับโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @wmchospital คลิก https://lin.ee/tRk6P2H

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]