World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


Display 15 topics from all 301 topics page :

อันตรายของผู้ที่สูบบุหรี่และไม่ได้สูบบุหรี่ 3 มิถุนายน 2559 ผู้ที่เป็นมะเร็งปอดนั้น ร้อยละ 90 เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ และถ้าสูบเกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 5-20 เท่า
มาเข้าใจและดูแลผู้ป่วยอัมพาตกันเถอะ 25 พฤษภาคม 2559 ผู้ป่วยอัมพาต หมายถึง ผู้ที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นอัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน อัมพาตแขน หรือขาข้างใดข้างหนึ่ง
โรคหลอดเลือดสมอง 19 พฤษภาคม 2559 ภาวะสมองขาดเลือด มีสาเหตุจากการที่ร่างกายไม่สามารถลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองได้ เนื่องจากเกิดการอุดตันของเส้นเลือด ส่งผลให้ออกซิเจนและสารอาหารอื่นไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 19 พฤษภาคม 2559 ความดันโลหิตสูง หมายถึง แรงดันที่อยู่ในระบบหลอดเลือด เกิดจากการที่หัวใจต้องสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย การวัดความดันโลหิต จึงเป็นการวัดการทำงานของหัวใจและแรงดันในหลอดเลือด
ไข้ซิกา ไวรัสที่มากับยุงลาย เตือนภัยหญิงตั้งครรภ์ เสี่ยงทารกศีรษะเล็ก 25 กุมภาพันธ์ 2559 แม้โรคนี้จะมีอาการไม่รุนแรง แต่ที่ทำให้ทั่วโลกสนใจ น่าจะเป็นเพราะมีการระบาดในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้น และพบว่ามีภาวะทำให้ศีรษะเด็กเล็ก หากแม่ได้รับเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์ ถ้ามีอาการเข้าข่ายโรคนี้ควรรีบพบแพทย์ เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาต่อไป
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ โดยการเดินสายพาน 1 ธันวาคม 2558 ควรเช็คในบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยง เพราะถ้ารู้ว่ามีโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ การรีบรักษาตั้งแต่ต้นๆ โดยที่ยังไม่มีอาการ โอกาสเกิดผลเสียต่อหัวใจ มีน้อยกว่าที่จะรอให้เกิดอาการ
โรคต้อหิน 9 มีนาคม 2559 คือโรคทางตา ที่ทำให้ขั้วประสาทตาฝ่อ เป็นภัยเงียบของการมองเห็น
ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบกับเบาหวาน 13 พฤศจิกายน 2558 ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบกับเบาหวาน คืออะไรมารู้คำตอบกัน !!
โรคต้อหิน 4 มีนาคม 2559 ต้อหิน เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติที่ขั้วประสาทตา โดยเกี่ยวข้องกับความดันภายในลูกตา ซึ่งอาจจะสูงหรือปกติก็ได้ ในกรณีที่ความดันตาสูงเกินกว่า 21 มิลลิเมปรอท ถือว่าน่าจะผิดปกติ โรคนี้มีการทำลายขั้วประสาทตาอย่างค่อยเป็นค่อยไป การทำลายดังกล่าวมีผลทำให้ลานตาหรือความกว้างของการมองเห็นแคบลง
ธาราบำบัด Aquatic Therapy 9 มีนาคม 2559 ธาราบำบัด คือการนำคุณสมบัติของน้ำมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆ โดยน้ำจะมีแรงลอยตัว ช่วยลดแรงกดต่อข้อต่อ และการเคลื่อนไหวช้าๆในทิศทางต่างๆน้ำจะเป็นเสมือนแรงพยุงช่วยให้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น ในขณะที่การเคลื่อนไหวในน้ำเร็วๆแรงๆนั้น ส่งผลให้น้ำกลายเป็นแรงต้านเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั่นเอง
วันเบาหวานโลก World Diabetes Day 6 พฤศจิกายน 2558 โดยประชากรโลกมีแนวโน้มเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เพิ่มขึ้น แม้ว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะไม่สามารถป้องกันได้ แต่การรับประทานอาหารตามหลักโภชนา ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีความสุข เพียงเราเริ่ม “ กิน อยู่ เป็น” ให้เป็นกิจวัตร เริ่มวันนี้ พร้อมเปลี่ยนพรุ่งนี้ให้ดีขึ้น
ทำไมต้องวัดความดันตา 24 ชั่วโมง 29 กันยายน 2558 เมื่อเข้ารับการตรวจที่แผนกตาคนไข้โดยมากจะได้รับการประเมินความดันตาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งทั้งก่อนเข้าพบจักษุแพทย์และ/หรือโดยเครื่องมือในห้องตรวจแพทย์อยู่เสมอ บางท่านขอยกเว้นหรือผ่านการตรวจนี้ไป เนื่องจากกลัวเจ็บหรือเกรงว่า ดวงตาจะได้รับอันตรายจากกระบวนการวัด ผู้ป่วยหลายท่านอาจมีคำถามในใจอยู่บ่อยๆ ว่า ความดันตาคืออะไร? มีความจำเป็นหรือไม่? ทำไมจึงต้องวัดทุกครั้งที่ไปพบแพทย์? และผลการตรวจที่ได้จะเป็นประโยชน์หรือมีบทบาทต่อการวินิจฉัยและการรักษามากน้อยเพียงใด?
วิกฤติฉุกเฉินของนักกีฬา 4 กันยายน 2558 การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมาย ทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สร้างสมดุลของระบบร่างกาย หรือผ่อนคลายความเครียด แต่หากออกกำลังกายมากเกินไปในสภาวะที่ไม่เหมาะสม อาจจะกลายเป็นโทษกับร่างกาย จนถึงขั้นวิกฤติฉุกเฉินได้
รู้จักและรู้ทัน โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง 28 สิงหาคม 2558 โรคหมอนรองกระดูกสันหลังที่พบบ่อยในปัจจุบัน คือ ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม ในปัจจุบันโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม สามารถพบได้ตั้งแต่อายุ 25-50 ปี โดยภาวะนี้เกิดจากตัวหมอนรองเกิดภาวะที่แห้งลง เสียความยืดหยุ่น สาเหตุการเกิดที่พบได้บ่อย ได้แก่ การนั่งทำงานนานๆ การขับรถนานๆ การทำงานที่ต้องยกของบ่อยๆ และการสูบบุหรี่
โรคของผิวหน้าลูกตาในคนไข้โรคต้อหินและภาวะความดันตาสูง 5 สิงหาคม 2558 โรคของผิวหน้าลูกตา เป็นกลุ่มโรคหนึ่งที่มีผลต่อเนื้อเยื่อในส่วน ผิวหน้าของลูกตาซึ่งพบบ่อยในทางคลินิก และถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์มากที่สุด และโรคต้อหิน เป็นกลุ่มโรคหนึ่งของเส้นประสาทตาที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดตาบอด ถาวรในกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบัน
Display 15 topics from all 301 topics page :