World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


3 ท่าจบ!! ลดปวดไหล่..หลังไปฉีดวัคซีน

3 ท่าจบ!! ลดปวดไหล่..หลังไปฉีดวัคซีน

 

อาการที่พบมากช่วงนี้ที่คลินิกเฉพาะทางกระดูกและข้อ นั่นก็คืออาการปวดไหล่บริเวณที่ฉีดวัคซีนนั่นเอง นอกจากจะพบได้บ่อยแล้ว บอกเลยว่าเป็นอาการที่รบกวนจิตใจและกิจวัตรประจำวันมากโดยอาการนี้มักจะคงอยู่ประมาณหนึ่งถึงสามวัน สาเหตุที่ผู้ป่วยมีอาการปวดเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อวัคซีนและเกิดจากการอักเสบด้วย

 

อาการปวดจะมาร่วมกับอาการบวม, แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งมักจะเป็นบริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่ส่วนกลาง เราสามารถที่จะขยับข้อไหล่ เพื่อปั๊มวัคซีนเข้าไปในร่างกาย, ลดการสะสมของวัคซีนบริเวณกล้ามเนื้อข้อไหล่ ซึ่งจะทำให้การอักเสบ, ปวด, บวม, แดง บริเวณกล้ามเนื้อไหล่นั้นลดลงได้

 

จากงานวิจัยพบว่า ท่าบริหารที่ได้ผลในการลดปวดบริเวณกล้ามเนื้อไหล่มีดังต่อไปนี้

 

ท่าที่ 1 : ยืนตรงแนบแขนข้างลำตัวแล้วกางแขนออกด้านข้างง่ายๆ จนถึงมุมประมาณ 90 องศา ขยับขึ้นลงซ้ำๆ กัน 20 ครั้ง

ท่าที่ 2 : ต่อจากท่าที่ 1 หลังจากกางแขน ให้ยกแขนมาทางด้านหน้าลำตัว หลังจากนั้นกางแขนกลับไปด้านข้างอีกครั้ง ทำสลับกันเป็นปริมาณ 20 ครั้งครับ

ท่าที่ 3 : สุดท้ายให้แนบแขนลงข้างลำตัวอีกครั้ง แล้วงอข้อศอกเป็นมุม 90 องศาหลังจากนั้นหมุนแขนไปทางด้านข้างแล้วหมุนกลับมาทางด้านหน้าลำตัว ทำซ้ำๆเป็นปริมาณ 20 ครั้งเช่นกันครับ

 

หลักการคือ เราควรจะทำหลังจากการฉีดวัคซีนในวันแรกโดยทำแต่ละท่าทุกๆ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้กล้ามเนื้อปั๊มวัคซีนจากไหล่เข้าไปในร่างกาย ซึ่งจะสามารถลดการปวด, บวม, แดงบริเวณกล้ามเนื้อข้อไหล่ และลดความรำคาญลงได้ครับ

ทั้งนี้หากว่ามีอาการปวดหรืออักเสบมากผิดปกติ ควรรีบมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจดูอาการ และรักการรักษาต่อไป

 

 

บทความโดย : นพ.เกรียงศักดิ์  เล็กเครือสุวรรณ  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  ศูนย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง  ชั้น  2  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) โทร 02-836-9999 ต่อ 2621-2