World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ไขมันในเลือดสูง นำไปสู่โรคอะไรได้บ้าง

 

ไขมันในเลือดสูง นำไปสู่โรคอะไรได้บ้าง

 

        หากได้ยินคำว่า “ไขมัน” บรรดาผู้รักสุขภาพทั้งหลายคงจะรู้สึกหงุดหงิดใจกันไม่น้อย เพราะต้องคอยเผาพลาญไขมันส่วนเกินออกอยู่เสมอ แต่รู้หรือไม่ว่า มากกว่าความน่าหงุดหงิดของคือความน่ากลัวของ “ไขมันในเลือด” ที่อาจส่งผลถึงชีวิต!!

       

ในร่างกายของคนเรานั้น จะมีไขมันทั้งหมด 2 ชนิดด้วยกัน คือ คอเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์   

 

1. คอเลสเตอรอล คือ ไขมันที่เกิดได้จากภายในร่างกาย โดยการสังเคราะห์จากตับหรือลำไส้ และเกิดได้จากอาหารที่รับประทาน อาทิ อาหารที่มีรสจัด หวาน มัน เค็ม ขนมกรุบกรอบ ครีมเทียม และนมเนย ที่หากร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลมากเกินไป จะส่งผลให้เส้นเลือดแข็งตัว และหลอดเลือดตีบตัน

 

2. ไตรกลีเซอไรด์ คืออีกหนึ่งไขมันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาจากอาหารที่มีน้ำตาลหรือแป้ง ซึ่งเป็นไขมันที่มีความสำคัญต่อร่างกาย แต่หากไตรกลีเซอไรด์มีระดับสูงขึ้นอาจเกิดจาก โรคอ้วน โรคเบาหวาน การดื่มสุรา และการทานยาฮอร์โมน หรือ สเตียรอยด์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดหลอดเลือดตีบ เลือดไหลเวียนไม่สะดวกจนเลี้ยงหัวใจและอวัยวะอื่น ๆ ไม่เพียงพอ เสี่ยงเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต

 

สาเหตุการเกิดภาวะไขมันในเลือด

  • ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ทำให้ระบบเผาพลาญไขมันลดลง
  • รับประทานอาหารผิดหลักโภชนาการ
  • โรคของต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ โรคตับ และโรคไตบางชนิด เป็นต้น
  • การใช้ยาประเภท สเตียรอยด์ ยาคุมกำเนิด เป็นต้น
  • การดื่มแอลกอฮอล์

 

ผู้ที่ควรตรวจระดับไขมันในเลือด

  • ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
  • ผู้สูบบุหรี่
  • ผู้ดื่มแอลกอฮอล์

       

ซึ่งในทางที่เหมาะสมนั้น การตรวจร่างกายควรเกิดขึ้นเมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป และควรตรวจซ้ำทุก ๆ 1-3 ปี เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในการเกิดโรคและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอยู่เสมอ เพราะสุขภาพคือสิ่งที่เมื่อเกิดความสูญเสีย 1 ครั้ง จะส่งผลยาวนานเกินกว่าที่จะกู้คืนได้ ดังนั้น เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างทันท่วงที ตรวจสุขภาพทุกปี เช็คสุขภาพให้ดีก่อนมีความเสี่ยง!

 

บทความโดย นพ.นพดล นินเนินนนท์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) ชั้น 4

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒะ (WMC)

โทร. 02 836 9999 ต่อ 4921-3