World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรคซึมเศร้า (Depression)
 
 
โรคซึมเศร้า (Depression) 
“โรคซึมเศร้า” เกิดจากความผิดปกติของสมดุลสารเคมีในสมอง ( Neurotransmitters ) ที่มีมากหรือน้อยเกินไป  ซึ่งภาวะซึมเศร้ามีความซับซ้อน ทั้งยังประกอบด้วยหลายปัจจัยที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ในปัจจุบัน มีการคาดการณ์ถึงสาเหตุของโรคซึมเศร้าที่สำคัญ  คือการเชื่อมต่อและการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทบริเวณสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ( Hippocampus ) เพราะในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การเติบโตในส่วนนี้ จะมีน้อยลง  ซึ่งหากรู้สาเหตุของโรคแล้ว ก็จะสามารถช่วยให้เข้าใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ดีขึ้น อาการของโรคซึมเศร้า ที่แต่ละคนแสดงออกมา อาจจะไม่เหมือนกัน แต่จะมีอาการหลักๆ อยู่ 8 ประการ ได้แก่
1. มีอารมณ์ซึมเศร้า
2. ไม่สนใจ และไม่อยากจะทำกิจกรรมใดๆ
3. น้ำหนักลด
4. นอนไม่หลับ
5. ไม่มีแรง
6. คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า
7. ไม่มีสมาธิ
8. เบื่อหน่ายชีวิต มีความคิดอยากตาย
 
ซึ่งอาการทั้งหมดนี้ หากเริ่มมีอาการตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป นั่นแสดงว่าเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้า ดังนั้น หากมีคนรอบข้างประสบปัญหานี้ สามารถช่วยได้โดยการพาบุคคลนั้น ไปทำกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว อาทิเช่น การไปเดินเที่ยวเล่นสวนสาธารณะ หรือเข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นต้น   
 
อย่างไรก็ตามคนรอบข้างควรให้ความใส่ใจกับผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าให้ได้รับการรักษาตามแนวทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า การบำบัดด้วยการพูดคุย  หรือการรักษาด้วยการกระตุ้นเซลล์สมองและประสาท
 
บทความโดย :
นายแพทย์ อดุล เริ่มก่อกุศล
จิตแพทย์โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โทร. (02) 836 - 9999 ต่อ 2921-3