World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


เมื่อลูกน้อยติดจอ เสี่ยง "ภาวะออทิสติกเทียม"

 

เมื่อลูกน้อยติดจอ เสี่ยง "ภาวะออทิสติกเทียม"

 

คุณพ่อคุณแม่รู้หรือไม่ การปล่อยให้ลูกอยู่หน้าจอนาน ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์ สามารถส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยนั่นคือโรคออทิสติกเทียม ฟังดูแล้วอาจเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ปกครองหลายท่านกังวลใจ แต่เราสามารถป้องกันและดูแลลูกน้อยได้ ดังนั้นเพื่อพัฒนาการที่สมวัยและสมบูรณ์ บทความนี้จะมาทุกท่านมารู้จักกับสาเหตุที่ทำให้ลูกน้อยเสี่ยงภาวะออทิสติกเทียมกัน

ลูกน้อยติดจอเสี่ยงภาวะออทิสติกเทียมได้อย่างไร ?

ภาวะออทิสติกเทียมมีอาการคล้ายกับโรคออทิสติก ซึ่งภาวะออทิสติกเทียมนั้นเป็นภาวะที่เกิดจากเด็กขาดการกระตุ้นด้านการสื่อสารเท่าที่ควร โดยทั่วไปพบว่าสาเหตุของภาวะดังกล่าวมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ขาดปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ละเลยปล่อยให้เด็กใช้เวลากับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์มากจนเกินไป จึงทำให้ลูกได้รับการสื่อสารเพียงทางเดียว อันส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อพัฒนาการทางภาษาและสังคมตามมา

อาการบ่งชี้ของภาวะออทิสติกเทียม

 • เด็กมักไม่สนใจสิ่งรอบข้าง มักอยู่ในโลกของตัวเอง 
 • เรียกไม่หัน ไม่สบตา
 • พูดช้าหรือพูดไม่เป็นคำ
 • หงุดหงิดง่าย โวยวาย
 • มีพฤติกรรมทำอะไรซ้ำ ๆ
 • ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล

 

วิธีการดูแลเพื่อป้องกันภาวะออทิสติกเทียม

 • ไม่ควรให้ลูกน้อยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนอายุ 2 ขวบ
 • จัดเวลาหน้าจอให้เหมาะกับวัย สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ขวบขึ้นไป สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ควรจำกัดเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
 • ผู้ปกครองควรหากิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับเด็ก เช่น การวาดรูป ทำอาหาร เกมต่อจิ๊กซอว์ ร้องเพลง เล่นกีฬา เป็นต้น
 • ผู้ปกครองควรหมั่นพูดคุยกับลูกน้อยโดยการฝึกพูดโต้ตอบและไม่ดุลูกด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
 • พาลูกออกไปเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าสังคม

 

สิ่งสำคัญของการมีพัฒนาการที่ดีคือ การดูแลเอาใจใส่ของครอบครัว ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นพูดคุยและดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิด และไม่ควรตามใจลูกให้อยู่กับสื่อเทคโนโลยีเวลานาน อย่างไรก็ตามหากสงสัยว่าลูกเป็นโรคออทิสติกเทียมหรือไม่ ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะถ้าเด็กได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ว จะสามารถลดผลกระทบต่อพัฒนาการของลูกได้

 

บทความโดย แพทย์หญิงศิริพร แจ่มจำรัส

กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการเด็ก

ศูนย์กุมารเวชชั้น 2

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล  (WMC)

โทร 02-836-9999 ต่อ *2721