World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


เตรียมตัวอย่างไร ก่อนทำ IUI !?

ปัญหาแสนหนักใจที่อาจส่งผลต่อชีวิตคู่ คือการประสบกับปัญหา “ภาวะมีบุตรยาก” ที่แม้จะพยายามมาเป็นปี แต่เบบี๋ก็ยังไม่มา การทำ IUI หรือ Intrauterine Insemination จึงถือเป็นทางเลือกสำหรับคู่รักที่มีปัญหามีบุตรยาก เพิ่มอัตราการความสำเร็จของการตั้งครรภ์ได้มากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติถึง 15-30%

 

 

เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำ IUI?

การทำ IUI คือการนำอสุจิที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าแข็งแรงที่สุด ฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกโดยท่อพลาสติกขนาดเล็กสอดผ่านปากมดลูกในช่วงเวลาที่มีการตกไข่ ช่วยย่นระยะทางให้อสุจิสามารถว่ายเข้าสู่ท่อนำไข่ เพื่อเกิดการปฏิสนธิได้ง่ายขึ้น แต่หากไข่ไม่ตกหรืออสุจิไม่แข็งแรง โอกาสในการปฏิสนธิของไข่และอสุจิก็จะน้อยลงตามไปด้วย

 

การเตรียมตัวก่อนทำ IUI ใน ฝ่ายหญิง

รับประทานยาหรือฉีดยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเป็นอาหารที่มีผลดีต่อไข่และผนังมดลูก

งดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 3-5 วันก่อนการทำ IUI

ออกกำลังกายอยู่เสมอ แต่ไม่หักโหมหรือรุนแรง

พักผ่อนให้เพียง อย่างน้อย 8 ชั่วโมง/วัน

งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ชา กาแฟ

 

การเตรียมตัวก่อนทำ IUI ใน ฝ่ายชาย

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเป็นอาหารที่มีผลดีต่ออสุจิ

งดหลั่งอสุจิก่อนทำการเก็บเชื้อ อย่างน้อย 3-5 วัน

งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ชา กาแฟ

พักผ่อนให้เพียง อย่างน้อย 8 ชั่วโมง/วัน

ออกกำลังกายอยู่เสมอ แต่ไม่หักโหมหรือรุนแรง

 

การทำ IUI เหมาะกับใครบ้าง?

ผู้ที่ฝ่ายหญิงมีอายุไม่เกิน 30 ปี

คู่สมรสที่ไม่มีการคุมกำเนิด และใช้วิธีธรรมชาติอย่างน้อย 6 เดือน - 1 ปี แต่ยังไม่ตั้งครรภ์

ฝ่ายชายที่มีอสุจิปกติหรือผิดปกติเพียงเล้กน้อย

ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่ปกติ (ไม่ตัน) อย่างน้อย 1 ข้าง

 

แม้ว่าอัตราการประสบความสำเร็จของผู้ที่ทำ IUI จะมากกว่าการปฏิสนธิแบบธรรมชาติ แต่อย่างไรแล้ว อักตราการสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพ อายุของคู่สมรส รวมถึงการเอาใจใส่ตนเองของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ ดังนั้น การพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้สามารถทำการวางแผนในการรักษาและเตรียมพร้อมร่างกาย ให้ของขวัญชิ้นสำคัญที่สุดอย่างเจ้าตัวน้อยได้เติบโตอย่างสมบูรณ์

 

 

บทความโดย :

แพทย์หญิงเอื้อกานต์ ทนานใหญ่

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวชและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก  เวิลด์เมดิคอล  ชั้น 4 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ( WMC )

โทร. 02-836-9999 ต่อ 2621-3