World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน .. ไร้สัญญาณเตือน !!

 

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน .. ไร้สัญญาณเตือน !!

 

"ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน" เกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยไม่มีสัญญาณเตือน และเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรักษาทันที หากปล่อยไว้นานโอกาสรอดชีวิตจะลดลง โดยสามารถพบได้ทุกช่วงอายุและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกช่วงเวลา

 

 “ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันคืออะไร

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) คือ ภาวะที่หัวใจทำงานผิดปกติ จนไม่มีการบีบตัวหรือหยุดเต้นทันที โดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า เมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนี้ จะไม่มีการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้การทำงานของอวัยวะผิดปกติ ซึ่งอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการทำงานของสมอง เมื่อไม่มีเลือดมาเลี้ยงจะทำให้หมดสติ การช่วยเหลือจึงจำเป็นต้องทำอย่างทันท่วงที ซึ่งแตกต่างจากภาวะหัวใจกำเริบเฉียบพลัน (Heart attack)

 

"สาเหตุที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน        

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากความผิดปกติของหัวใจโดยกำเนิด หรือสาเหตุภายนอกที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นก็ได้ สำหรับผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่พบบ่อยได้แก่ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ ฯลฯ ส่วนผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 35 ปีส่วนใหญ่เกิดจาก โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาชนิดไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งภาวะนี้การออกกำลังกายเป็นตัวกระตุ้นให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ นอกจากนี้ก็ยังอาจเกิดจากภาวะเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดในคนอายุน้อยหรือภาวะเส้นเลือดหัวใจผิดปกติโดยกำเนิด

 

อาการเตือน “แต่มักไม่ได้สังเกต”

  • เหนื่อยง่าย
  • อ่อนเพลีย
  • แน่นหน้าอกเวลาที่มีภาวะเครียดหรือเวลาออกแรง

 

"ประเมินความเสี่ยง" ด้วยการทดสอบ

มีการตรวจหลายชนิดที่อาจจะประเมินความเสี่ยงได้

  • การตรวจเลือด เช่น ระดับน้ำตาล, ไขมัน
  • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
  • คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram)
  • การติดตามการเต้นหัวใจ (Holter Monitoring)

 

ทั้งนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีจะสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน รวมทั้งโรคหัวใจได้ เริ่มตั้งแต่การกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม ดูแลรักษาโรคประจำตัว โดยเฉพาะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง สุดท้ายควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

------------------------------------------------------------------------------------

บทความโดย : นพ.ศาสตรา จารุรัตนานนท์   

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

ศูนย์หัวใจ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC )

โทร 02-836-9999 ต่อ 2821-3