World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


หมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท รักษาได้ ไม่ต้องผ่าตัด

 

 

หมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท รักษาได้ ไม่ต้องผ่าตัด

 

อาการปวดสะบัก ชาแขน และมืออ่อนแรงล้วนเป็นอาการที่เกิดจากเส้นประสาทคอถูกกดทับหรือเกิดการอักเสบ ถ้าปล่อยไว้อาการเป็นมากขึ้นโดยไม่ได้รับการรักษาหรือคำแนะนำที่ถูกต้อง มักจะทำให้เส้นประสาทเกิดการเสียหาย ส่งผลทำให้การรักษาเป็นไปได้ยากขึ้น

 

ก่อนที่เราจะไปพูดถึง “โรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท”  เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ “หมอนรองกระดูกคอ” กันก่อนครับ สำหรับหมอนรองกระดูกคอนั้น จะเสื่อมตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่น จึงส่งผลให้โรคนี้เกิดได้กับทุกคนไม่มากก็น้อยครับ

 

หลายๆ คนโชคดี ที่การเสื่อมของหมอนรองกระดูกคอนั้นไม่ไปกดทับเส้นประสาทคอ ทำให้ไม่มีอาการดังกล่าวข้างต้น แต่มีบางคนที่เกิดการกดทับเส้นประสาทคอ ส่งผลให้เกิดการอักเสบและมีอาการปวดชาสะบักหรือแขนไปถึงบริเวณมือ หรือมีกล้ามเนื้อแขนและมืออ่อนแรงลงตามมา

 

อาการดังกล่าวข้างต้นนั้น เกิดจากเส้นประสาทคอถูกกดทับและอักเสบ ตำแหน่งนั้นเป็นไปได้ตั้งแต่บริเวณกระดูกคอ, หมอนรองกระดูกคอ, เอ็นหรือกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และสะบัก รวมไปถึงกล้ามเนื้อบริเวณแขน โดยการกดทับดังกล่าวอาจเกิดจากจุดๆ เดียว หรือมากกว่าหนึ่งจุดพร้อมๆ กันก็ได้

 

สำหรับแนวทางการรักษา แพทย์จะเป็นผู้ตรวจร่างกายอย่างละเอียด เพื่อวินิจฉัยหาตำแหน่งที่เส้นประสาทถูกกดทับและมีการอักเสบขึ้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญที่สุด เพราะจะได้เลือกการรักษาที่เหมาะสมและตรงจุดที่เกิดพยาธิสภาพ เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด

 

หนึ่งในการรักษาที่ได้ผลดีโดยไม่ต้องผ่าตัดนั้น คือ การฉีดยาเพื่อลดการอักเสบที่บริเวณเส้นประสาทคอ โดยการรักษานี้เป็นการลดอักเสบที่เส้นประสาทคอโดยตรง ส่งผลทำให้อาการปวดชาหรืออ่อนแรงดังกล่าวนั้นลดลงได้

 

ขั้นตอนในการรักษาใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยผู้ป่วยไม่ต้องงดน้ำหรืองดอาหารในตอนเช้า ซึ่งการรักษาจะทำในห้องผ่าตัดที่สะอาด ได้มาตรฐาน และทางแพทย์จะใช้เครื่องเอ็กซเรย์พร้อมอัลตราซาวด์ เพื่อหาตำแหน่งของเส้นประสาทที่ถูกกดทับ และตรงจุดที่เกิดพยาธิสภาพ หลังจากการรักษา ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลยโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล หรือจะพักเป็นเวลาหนึ่งวันเพื่อทำกายภาพบำบัดร่วมด้วยก่อนกลับบ้านก็ได้

 

โดยอาการปวดชาดังกล่าวจะดีขึ้นภายในหนึ่งวันจากฤทธิ์ของยาชาที่ใช้ หลังจากนั้นอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ อาการโดยรวมจะลดลงโดยสังเกตได้ชัดภายในหกสัปดาห์ หรืออย่างช้าไม่เกินสามเดือนหลังจากการฉีดยา

 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีวิธีการรักษาหมอนรองกระดูกคอทับเส้นได้หลายวิธี โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด วิธีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยา, การกายภาพบำบัด หรือวิธีการฉีดยา ล้วนได้ผลดีและมีความเสี่ยงน้อย ที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การฝึกกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงร่วมกับการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ล้วนแต่ช่วยชะลอการเสื่อมของกระดูกคอได้ทั้งสิ้นครับ

 

หมอหวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน รวมถึงคนในครอบครัว ทำให้รู้จักตัวโรคและแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง

 

วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

 

 

บทความโดย

นพ.เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อไหล่

ศูนย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง ชั้น 2 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)

โทร 02 836 9999 ต่อ 2621-3