World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด (Long COVID Health Wellness Center)

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด  (Long COVID Health Wellness Center)

 

เปิดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อโควิด ด้วยโปรแกรมการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลากหลายสาขาเฉพาะทาง พร้อมด้วยบุคลากรที่มากประสบการณ์ เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมแบบครบวงจร พร้อมดูแลคุณด้วยบรรยากาศอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัว พร้อมด้วยเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และคืนความแข็งแรงให้คุณอย่างที่เคยเป็น

 

 

พญ. ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

ทีมนักกายภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลากหลายสาขาเฉพะทาง

 

 

ทีมพยาบาลวิชาชีพมากประสบการณ์

 

ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมาย

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด ( Long COVID Health Wellness Center) ชั้น 3

โทรศัพท์ 02-836-9999 ต่อ 5370,6370

Line : @wmclongcovid