World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า World Diabetic Foot Center

 

ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า “World Diabetic Foot Center” โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการดูแล รักษา ฟื้นฟู และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยที่เป็นแผลเบาหวานอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการรักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ร่วมด้วยทีมสหแพทย์ ทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละส่วนงานการบริการ พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลรักษาแผลเบาหวาน แผลติดเชื้อ แผลเรื้อรัง อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง รวมไปถึงการรักษาอาการแผลเบาหวานที่เท้า ที่ให้การดูแลรักษาอย่างมืออาชีพ

 

 

โดยผู้ป่วยอาจไม่มีความจำเป็นต้องตัดขาทิ้งแต่อย่างใด ด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย อาทิ เทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยน้ำ ( Versajet debridement ), เทคโนโลยีการบำบัดออกซิเจนเพื่อสุขภาพ ( Hyperbaric Oxygen Therapy ) และเทคโนโลยีการเลาะเนื้อเยื่อเล็กๆ ( Ultra sonic ) พร้อมการสร้างสรรค์รองเท้าที่มีประสิทธิภาพ ด้วยวัสดุคุณภาพ และขนาดที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่เท้าแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญในการช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เท้า ซึ่งสามารถช่วยจำกัดหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับแผลได้ และลดโอกาสของการตัดเท้าให้น้อยลง

 

“ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเปลี่ยนสถิติผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องถูกตัดขาให้ลดลง ไม่ใช่แค่แผลที่เราดูแล แต่เราดูแลคุณทั้งชีวิต”

 

 

ทำความรู้จักโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน ( Diabetes Mellitus: DM, Diabetes )  เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติ โดยทั้งหมดนี้เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ  ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินขาดหรือฮอร์โมนอินซูลินออกฤทธิ์ได้น้อยลง ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ ก่อให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูง เป็นผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือดตามมา และหากไม่มีการควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหารและดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี ปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานานจะส่งผลต่อเส้นเลือดที่นำสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะในร่างกาย  จนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้

 

อาการของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน ในระยะแรกจะไม่แสดงอาการผิดปกติ บางรายอาจตรวจพบโรคเบาหวานเมื่อพบภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้ว ซึ่งอาการของโรคเบาหวานแต่ละชนิดอาจมีความคล้ายกันที่พบส่วนใหญ่  ได้แก่ กระหายน้ำ , ปากแห้ง , ปัสสาวะบ่อยๆ ในปริมาณมาก , น้ำหนักตัวลด , อ่อนเพลีย , ไม่มีแรง โดยผู้ป่วยบางรายอาจมาพบแพทย์ครั้งแรกด้วยอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ทั้งนี้อาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ได้แก่ ภาวะกรดคีโตนคั่งในเลือด และภาวะการเสียการรู้สติจากน้ำตาลสูงในเลือด โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง ได้แก่ โรคแทรกซ้อนที่เกิดกับหลอดเลือดเล็ก ( Microvascular Complications ) เช่น เบาหวานขึ้นตา , โรคไต หรือโรคแทรกซ้อนชนิดที่เกิดกับเส้นเลือดขนาดใหญ่ ( Macrovascular Complications) เช่น โรคหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน รวมไปถึงโรคแทรกซ้อนที่ระบบประสาทและที่สามารถทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยะบางส่วน นอกจากนี้สตรีมีครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ ทำให้การแท้งบุตรได้

 

ทำไมเป็นเบาหวานแล้วแผลหายยาก

เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะมีไขมันและน้ำตาลที่ไม่ถูกย่อยสลาย ซึ่งไปจับตามเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดตีบและแข็งจนเกิดการอุดตัน และอาจทำให้เกิดแผลได้โดยเฉพาะบริเวณเท้า เพราะขาดเนื้อเยื่อไปเลี้ยง  ซึ่งหากเป็นแผลก็จะหายยากเพราะหลอดเลือดตีบ ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงหรือเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้อาจเสียขาไปจนถึงเสียชีวิตได้

 

การวินิจฉัยแผลเบาหวาน

การสังเกตอาการแผลเบาหวานด้วยตาเปล่าในเบื้องต้น หากพบของเหลวที่มีกลิ่นเหม็นผิดปกติไหลออกมาจากผิวหนัง และผิวหนังมีสีหรือลักษณะที่เปลี่ยนไป ควรรีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี เพราะอาจทำให้แผลเสี่ยงต่อการเน่าและติดเชื้อได้  ซึ่งเมื่อไปพบแพทย์ แพทย์อาจไม่สามารถระบุได้ว่า แผลดังกล่าวเป็นแผลเบาหวานหรือไม่ เนื่องจากลักษณะของแผลอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นได้เช่นกัน ดังนั้นแพทย์อาจต้องซักประวัติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อนอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ แพทย์จะสั่งตรวจด้วยวิธีอื่น เพื่อวินิจฉัยร่วมด้วย โดยวิธีที่แพทย์มักใช้ ได้แก่

 • การตรวจเลือด เป็นวิธีการตรวจที่จะช่วยให้แพทย์สันนิษฐานได้ว่า แผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัญหาอะไรได้บ้าง โดยแพทย์จะนำตัวอย่างไปตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม ค่าครีอะตินีน ( Creatinine ) จากนั้นจึงจะนำผลมาวินิจฉัยร่วมกับข้อมูลที่ได้
 •  
 • การตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือด เป็นการตรวจเพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดอุดตัน โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวาน การตรวจนี้จะช่วยให้แพทย์มองเห็นว่าผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเป็นแผลเบาหวานจากการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลายหรือไม่
 •  
 • การตรวจการไหลเวียนของเลือด ( Pulse-Volume Recording: PVR ) เป็นการตรวจว่าเลือดไหลเวียนในร่างกายดีหรือไม่ โดยใช้อุปกรณ์เฉพาะที่มีสายรัด รัดบริเวณ ต้นขา น่อง ข้อเท้า และเท้า ทั้งนี้หากระบบไหลเวียนเลือดไม่แสดงผลใดๆ ออกมาจะทำให้แพทย์ทราบได้อย่างชัดเจนมากขึ้น แพทย์อาจสั่งตรวจด้วยวิธีนี้ซ้ำเป็นระยะเพื่อประเมินการไหลเวียนของเลือดที่ส่งผลต่อการรักษาบาดแผลการตรวจอัลตราซาวด์ เป็นการตรวจเพื่อดูว่าความผิดปกติ และความรุนแรงที่เกิดจากภาวะแทรลกซ้อนของโรคเบาหวานนั้น
 •  
 •  การเอกซเรย์ด้วยรังสี จะช่วยให้แพทย์เห็นภาพความผิดปกติที่อยู่ใต้แผลเบาหวานได้ในเบื้องต้น ว่ามีภาวะกระดูกอักเสบหรือผิดรูปจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานหรือไม
 •  
 • การเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจเอ็มอาร์ไอ ( MRI Scan ) หรือซีทีสแกน ( CT Scan ) จะช่วยให้แพทย์เห็นการเกิดฝีซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อแผลเบาหวาน ในบริเวณที่เห็นไม่ชัดเจนจากการตรวจร่างกาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
 •  
 • การสอดสายสวนหลอดเลือด ( Conventional Angiography ) ในกรณีที่แพทย์พบการอุดตันของหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุของแผลเบาหวาน แพทย์อาจใช้วิธีนี้เพื่อดูขอบเขตของการอุดตันเพื่อวางแผนการรักษา โดยแพทย์จะสอดสายสวนเข้าไปในหลอดเลือดและฉีดสารเรืองแสงเข้าไป จากนั้นจะเอกซเรย์ด้วยรังสี ภาพที่ได้จะช่วยให้แพทย์วางแผนการผ่าตัดได้ดีขึ้น
 •  

 

 • การบำบัดออกซิเจนเพื่อสุขภาพ ( Hyperbaric Oxygen Therapy )

การบำบัดด้วยออกซิเจนในอากาศสูง ( Hyperbaric Oxygen Therapy – HBOT ) เป็นการรักษาผู้ป่วยด้วยการหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%  ในขณะที่ผู้ป่วยเข้าไปอยู่ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศสูงที่มากกว่า 1 บรรยากาศ จากการศึกษาพบว่า HBOT ช่วยในการรักษาบาดแผลที่ดีขึ้นแผลที่หายสนิทและลดความเสี่ยงต่อการตัดแขนขา  โรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรัง รักษาแผลเรื้อรัง ( Chronic Wound ) จากการเป็นเบาหวาน

 

 • Versajet  Debridement (การผ่าตัดด้วยน้ำ)
  นวัตกรรมการรักษาด้วยเครื่องแรงดันน้ำ โดยรูปแบบการทำงานของเครื่องจะมีการฉีดน้ำเกลือออกมาโดยลักษณะของน้ำเกลือที่คล้ายใบมีดโกน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด  ระบบนี้ช่วยให้สามารถเร่งการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อแบคทีเรียและสารปนเปื้อนที่ไม่สามารถกำจัดได้จากแผล การเผาไหม้และการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน โดยใช้เทคนิคการรักษาเนื้อเยื่อ ซึ่งช่วยลดเวลาในการปิดบาดแผลลงและอาจลดต้นทุนการรักษาโดยรวมอาศัยหลักการชะล้างบาดแผล โดยไม่ก่อให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อแกรนูเลชั่น ( Granulation Tissue )
   
  ข้อดี
  - ลดจำนวนแบคทีเรียบริเวณบาดแผล
  - คงไว้ซึ่งเนื้อเยื่อที่ดี
  - กำจัดเนื้อเยื่อที่ตายหรือเซลล์ที่ตายแล้วทิ้งไป
  - ส่งเสริมช่วยให้ผลของการผ่าตัดดีขึ้น
  - เนื้อเยื่อที่ดีบริเวณใกล้เคียง โดนทำลายน้อยที่สุด
   

 

 • อัลตราโซนิก ( Ultrasonic )

อัลตราโซนิก เครื่องมือที่จะช่วยการรักษาแผลเป็น โดยวิธีการปล่อยคลื่นความถี่ต่ำ ไปบริเวณผิวหนังที่เป็นแผล ลักษณะการทำงานจะมีฟองก๊าซขนาดเล็กคล้ายโพรงอากาศ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยลดเยื่อไขมันในเซลล์  การทำงานของคลื่นอัลตราโซนิก จะเพิ่มพลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่ของโมเลกุล ไปลบแบคทีเรียและเนื้อเยื่อที่ตายแล้วบนแผลผิว และไบโอฟิล์มก็จะถูกลบ ออกโดยไม่มีความเสียหายใดที่เกิดขึ้น               

 

การรองรับ

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ภูมิใจนำเสนอการบริการเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด และพนักงานของเรายินดีให้บริการอย่างเต็มความสามารถเพื่อมอบความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มีบริการห้องพักที่มีความหลากหลายกว่า 6 รูปแบบ สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ครบครัน อีกทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง  สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า บริเวณรอบโรงพยาบาล

 

 

โดยในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่า 1,000 ราย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเข้าเยี่ยมชมและรับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเวลิด์เมดิคอล  ซึ่งทางโรงพยาบาลให้การรองรับและช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกด้าน ทั้งก่อนและระหว่างการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในการค้นหาแพทย์ , การตั้งเวลานัดหมายแพทย์ , ประมาณการค่าใช้จ่ายหรือการจัดห้องพัก   เราจึงมีความมั่นใจในการให้บริการเป็นรายบุคคลเพื่อความหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

 

ด้วยมาตรฐานระดับสากล  Joint Commission International (JCI)  และ DNV.GL ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้รับการรับรองพร้อมกันทั้ง 2 มาตรฐานระดับสากล  จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยในประเทศและชาวต่างชาติจะได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงสุด และบริการสนับสนุนมาตรฐานโรงพยาบาลระดับนานาชาติ  ด้วยความทุ่มเทของทีมแพทย์ เรายินดีให้บริการทางการแพทย์ที่โดดเด่นด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นต่างชาติ รวมไปถึงครอบครัวของผู้ป่วย ด้วยสภาพแวดล้อมที่ให้ความเคารพความถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละเชื้อชาติ 

 

         

แผนก IMSC หรือผู้ประสานงานต่างประเทศของเรา

เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในความหลากหลายของภาษา ทั้ง ภาษาอังกฤษ , จีน , อาหรับ , พม่าและภาษาตากาล็อก ( ฟิลิปปินส์ ) เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าการสื่อสารไม่มีผิดเพี้ยน เราจะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งก่อนการรักษา , ระหว่างการรักษา และหลังการรักษา จากโรงพยาบาล ด้วยบริการดังต่อไปนี้
- ข้อมูลโรงพยาบาลทั่วไปและข้อมูลผู้ป่วย
- อ้างอิงแพทย์และการแต่งตั้ง
- ความร่วมมือกับการประกันภัยทั่วโลก
- บริการนัดหมายแพทย์
- E-Mail ตลอด 24 ชั่วโมง
- การเตรียมการเดินทางและที่พัก
- บริการล่าม
- การให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนสถานทูต VISA
- อินเทอร์เน็ตฟรี
- ห้องสวดมนต์
 - รถรับ-ส่ง / ถึงสนามบินและโรงแรม

 

Doctor Team of World Diabetic Foot Center

 

ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า

World Diabetic Foot Center

ชั้น 10 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ

โทร. 02-836-9999 ต่อ 11001 - 2