World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine)

 

วัคซีนปอดอักเสบ หรือ วัคซีนนิวโมคอกคัส (Pneumococcal vaccine) เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumonia  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบที่มีมากกว่า 90 สายพันธุ์   ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ คออักเสบ ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ และอาจลุกลามจนเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ซึ่งปัจจุบันโรคปอดอักเสบสามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรค

 

อาการของโรคปอดอักเสบ มีอะไรบ้าง?

 • ไอมีเสมหะ
 • เจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไอ
 • หายใจเร็ว หายใจหอบ หายใจลำบาก
 • มีไข้ เหงื่อออก หนาวสั่น
 • คลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสีย
 • อ่อนเพลีย
 • ผู้สูงอายุอาจมีอาการซึม ความรู้สึกสับสน อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ
 • เด็กเล็กอาจมีอาการท้องอืด อาเจียน ซึม ไม่ดูดนมหรือน้ำ

ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของอาการจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ อายุและสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย

 

 

ใครบ้างมีความเสี่ยงในการติดโรคปอดอักเสบ?

 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำทุกสาเหตุ
 • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง

 

วัคซีนปอดอักเสบ มีกี่ชนิด?

 • PCV13 ซึ่งครอบคลุมการป้องกันเชื้อ Pneumococcus 13 สายพันธุ์
 • PPSV23 ที่สามารถป้องกันเชื้อได้ 23 สายพันธุ์

โดยการฉีดวัคซีนควรฉีดทั้ง 2 ชนิด จะฉีด PCV13 จากนั้นอีก 8 สัปดาห์จะฉีด PPSV23 ซึ่งจะสามารถป้องเชื้อ Pneumococcus ได้ครบและนานอย่างน้อย 5 ปี

            ทั้งนี้โรคปอดอักเสบสามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ การเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีความเสี่ยงในการติดโรคดังกล่าว ท่านสามารถเข้ามารับคำปรึกษาและรับวัคซีนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)

ชั้น 4 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โทร.02-836-9999 ต่อ 4921-3