World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


มีลูกตอนอายุมาก...เสี่ยงแค่ไหน!!

มีลูกตอนอายุมาก...เสี่ยงแค่ไหน!!

 

ยุคสมัยที่ความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ คู่รักยุคใหม่จึงต้องการความพร้อมในหลายด้านก่อนที่จะเริ่มต้นการมีลูกอย่างจริงจัง แนวโน้มการมีลูกจึงอยู่ในช่วงอายุที่มากขึ้น แต่การทำงานของ “เซลล์ไข่” เซลล์สืบพันธุ์ตัวสำคัญในเพศหญิงนั้น กลับสวนทางกับความมั่นคงที่ต้องค่อย ๆ สร้าง เพราะเซลล์ไข่จะฝ่อไปเรื่อย ๆ ตามอายุ

       

เซลล์ไข่ของเพศหญิงนั้น จะมีการผลิตตัวตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์เพียง 5 เดือนเท่านั้น และมีปริมาณมากถึง 5-7 ล้านใบ จากนั้นจำนวนไข่จะลดลงเรื่อย ๆ จนเมื่อเราคลอดออกมาจะเหลือเซลล์ไข่เพียง 1-2 ล้านใบเท่านั้น ในการดำเนินชีวิตไปแต่ละวันเซลล์ไข่จะเสื่อมลดไปเองตามธรรมชาติ กระทั่งเข้าสู่ช่วงวัยสาวที่มีประจำเดือนพร้อมตกไข่ จะเหลือจำนวนไข่ที่ใช้การได้เพียง 400,000 ใบเท่านั้น และ 400,000 ใบที่ว่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะมีคุณภาพดีพอสำหรับการตั้งครรภ์

       

ซึ่งอายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลโดยตรงต่อการมีบุตรยาก โดยเฉพาะผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป แม้จำนวนไข่จะเหลือพอที่นำมาใช้ปฏิสนธิได้ แต่ภาวะการเจริญพันธุ์จะลดลง ความสมบูรณ์ของโครโมโซมที่อยู่ในเซลล์ไข่ก็เช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้ตกอยู่ในภาวะมีบุตรยาก อีกทั้งหากตั้งครรภ์สำเร็จ แต่การมีลูกตอนอายุมากอาจตามมาด้วยความเสี่ยง ดังนี้

  • ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ โรคเบาหวาน
  • แท้ง เพราะคุณภาพของไข่ที่ลดลงจะสร้างความเสี่ยงต่อตัวอ่อน และมดลูกยังไม่แข็งแรงดังเดิมอีกด้วย
  • เกิดปัญหาในการคลอด อาทิ คลอดก่อนกำหนด คลอดยาก รวมถึงตกเลือดหลังคลอดได้
  • ทารกเสี่ยงเป็นดาวน์ซินโดรม จากภาวะโครโมโซมคู่ที่ 21 ผิดปกติ เพราะยิ่งอายุที่มากขึ้น

       

ภาวะข้างต้นคือภาวะอันตรายที่ก่อความเสียหายต่อทั้งแม่และเด็ก แต่แม้เราจะไม่สามารถหยุดเข็มนาฬิกาของอายุได้ รวมไปถึงการท้องก่อนที่จะมีความพร้อมก็ไม่ใช่เรื่องที่สมควรนัก ดังนั้น อีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่วางแผนเรื่องลูกได้ง่ายขึ้นก็คือ ‘การฝากไข่แช่แข็ง หรือ egg freezing’ เทคโนโลยีที่ถูกผลิตคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก

       

เพราะไม่มีใครรู้อนาคต การใช้ตัวเลือกที่ครอบคลุมจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด ควรปรึกษาและสอบถามแพทย์เพิ่มเติมเพื่อมอบสุขภาพที่ดี เป็นของขวัญต้อนรับเจ้าตัวน้อยในวันที่เขาลืมตาดูโลก

 

บทความโดย : นพ.เสฐียรพงศ์ จารุสินธนากร
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล (World ART Center @ WMC Hospital) ชั้น 4

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)  โทร. 02-836-9999 ต่อ 4706