World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


มีประจำเดือนแล้ว หยุดสูงจริงหรือ!!!

 

 

มีประจำเดือนแล้ว หยุดสูงจริงหรือ!!!

“การมีประจำเดือน” คือหนึ่งในสิ่งที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเพศหญิงว่าเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ซึ่งช่วงเวลาการมีประจำเดือนครั้งแรกของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป เด็กบางคนประจำเดือนมาเร็ว บางคนมาช้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่เด็กไทยจะเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุ 10-13 ปี แต่รู้หรือไม่! หากเด็กมีประจำเดือนเร็วกว่าระยะเวลาดังกล่าว เสี่ยงเป็น ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย ที่อาจส่งผลต่อความสูงในอนาคต!

 

มีประจำเดือนแล้ว หยุดสูงจริงหรือ!?

ความกังวลหลักของพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่าน คือ หากมีประจำเดือนแล้วลูกจะหยุดสูงส่งผลให้เด็กตัวเตี้ย แต่แท้จริงแล้ว การมีประจำเดือนไม่ได้ทำให้เด็กหยุดสูงในทันที แต่อัตราการเพิ่มความสูงต่อปีจะค่อย ๆ ลดลงและหยุดสูงในที่สุด โดยความสูงจะเพิ่มขึ้นได้โดยเฉลี่ยประมาณ 5-7 เซนติเมตรหลังจากเริ่มมีประจำเดือนแล้ว แต่การมีประจำเดือนเร็วก่อนอายุ 9 ปี 6 เดือนถือว่าเป็นความผิดปกติและอาจจะเป็นหนึ่งในอาการของภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย

 

สาเหตุและปัจจัยในการเกิด ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย

  • กรรมพันธุ์ พ่อแม่มีประวัติเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็ว เช่น เสียงแตกเร็ว หรือมีประจำเดือนเร็ว
  • ความผิดปกติในสมอง เช่น ก้อนเนื้องอก สมองเคยขาดออกซิเจน หรือเคยได้รับการฉายรังสี
  • เด็กที่มีน้ำหนักมากหรือเกินเกณฑ์มักจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
  • บางรายอาจไม่ทราบสาเหตุของการเกิดภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย

 

ผลเสียของ ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย

  • ปัญหาทางด้านจิตใจ เด็กอาจรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากเพื่อนวัยเดียวกัน เพราะสรีระร่างกายที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว
  • ส่วนสูง แม้ว่าขณะอยู่ในภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย เด็กจะมีส่วนสูงที่มากกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน แต่นั่นจะส่งผลให้กระดูกปิดเร็ว และระยะการเติบโตสั้นกว่าปกติจึงทำให้ความสูงสุดท้ายเมื่อโตเต็มที่อาจจะน้อยกว่าความสูงตามพันธุกรรม

     ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยเป็นโรคที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้น หากสังเกตพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุตรหลาน ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุความผิดปกตินำไปสู่การรักษาที่ตรงจุดต่อไป

 

 

บทความโดย

แพทย์หญิง ปราญชลี ศรีกาญจนวัชร

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านกุมารเวชศาสตร์ เฉพาะทางต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

ศูนย์กุมารเวช  ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ

โทร. 02-836-9999 ต่อ *2721