World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ผู้ชายสูบบุหรี่...อสุจิเสื่อม!

 

 

ผู้ชายสูบบุหรี่...อสุจิเสื่อม!

             ปัญหาหนักใจสำหรับคู่รักที่ปล่อยมานานแต่ยังไม่ตั้งท้องสักที คือ การประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก แน่นอนว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก แต่สิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ที่จะทำให้การตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จ คือ เชื้ออสุจิที่มีความแข็งแรง

             “อสุจิ” คือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชาย เมื่อหลั่งแต่ละครั้งจะมีจำนวนอสุจิอยู่ที่ประมาณ 300-500 ล้านตัว แต่ร้อยล้านตัวข้างต้นนั้น ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะมีความแข็งแรงจนสามารถเดินทางไปจนถึงรังไข่ได้ โดยสาเหตุที่จะทำให้อสุจิเกิดความอ่อนแอก็เกิดขึ้นได้จากหลายข้อด้วยกัน และหนึ่งในสาเหตุที่พบมากในฝ่ายชาย คือ “การสูบบุหรี่”

           เพราะในการสูบบุหรี่นั้น ผู้สูบจะได้รับสารพิษ แคดเมียมและสารตะกั่วเข้าไป และสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำจะมีตะกั่วในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ อาทิ

  • สมรรถภาพทางเพศลดลงกว่าปกติถึง 3 เท่า
  • อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
  • ความสามารถในการผลิตน้ำเชื้อลดลง
  • อสุจิเคลื่อนที่ช้า
  • รูปร่างของอสุจิมีความผิดปกติ
  • DNA ในอสุจิเกิดความเสียหาย

             ซึ่งจะทำให้อสุจิเกิดความผิดปกติ ไม่แข็งแรงเท่าที่ควร นำไปสู่การปฏิสนธิที่ไม่ปกติ และยังอาจส่งผลให้เด็กทารกที่คลอดออกมามีความผิดปกติทั้งร่างกายและสมองตามไปด้วย นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานาน จะสร้างความเสี่ยงในการเป็นหมันตลอดชีวิตได้

             ร่างกายของคนเรา แม้จะดูแข็งแรงแต่กลับเปราะบาง ดูแลรักษายากแต่การทำลายกลับเป็นเรื่องง่ายที่ส่งผลลัพธ์มากมายอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้น หากมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษา ควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อดำเนินการรักษาให้ทันท่วงที

 

 

บทความโดย : นพ.เสฐียรพงศ์ จารุสินธนากร
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล (World ART Center @ WMC Hospital) ชั้น 4

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)  โทร. 02-836-9999 ต่อ 4706