World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ทำหมันแล้ว แต่อยากมีลูก ทำไงดี!?

 

 

ทำหมันแล้ว แต่อยากมีลูก ทำไงดี!?

     หากนึกถึงการคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดแบบถาวร คงมองข้าม “การทำหมัน” ไปไม่ได้ เพราะเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณแม่หลายท่านกลับมีความต้องการที่จะมีบุตรอีกครั้ง แต่ทำหมันแล้วจะสามารถกลับมาท้องได้จริงหรือ? แล้วใช้วิธีใดได้บ้างเพื่อให้การตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จ?

ทำหมันแล้วแต่อยากตั้งครรภ์?

     การทำหมันในผู้หญิง คือ การคุมกำเนิดถาวรด้วยการผูก รัด หรือหนีบส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อทำไข่ เพื่อให้ท่อนำไข่อุดตัน อสุจิไม่สามารถเดินทางมาปฏิสนธิกับไข่ได้ จึงไม่เกิดการตั้งครรภ์ แต่หากคุณผู้หญิงที่ทำหมันไปแล้ว ต้องการที่จะมีบุตรเพิ่ม 2 วิธีที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้อีกครั้ง คือ การทำเด็กหลอดแก้ว และ การต่อหมัน

  1. การทำเด็กหลอดแก้ว คือการผสมเทียม ที่จะนำเอาไข่และอสุจิออกมาทำการปฏิสนธินอกร่างกาย ก่อนย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก
  2. การต่อหมัน คือการผ่าตัดท่อนำไข่ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ อสุจิสามารถเดินทางมาเพื่อปฏิสนธิกับไข่ได้อีกครั้ง

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกวิธีรักษา

  • อายุ เพราะอายุที่มากขึ้นจะส่งผลต่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ ดังนั้น แม้จะทำการต่อหมันก็อาจไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์
  • การทำงานของรังไข่สำรอง สามารถตรวจได้จากการเจาะ AMH หรือ อัลตราซาวด์ดูฟองไข่ตั้งต้น หากการทำงานของรังไข่สำรองมีมาก โอกาสในการตั้งครรภ์หลังใช้วิธีการต่อหมันจะสูง แต่หากการทำงานของรังไข่สำรองลดลง จะเหมาะสมกับการทำเด็กหลอดแก้วมากกว่า
  • คุณภาพของอสุจิ หากอสุจิมีความผิดปกติ ไม่แข็งแรง โอกาสในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติจะต่ำ
  • โรคประจำตัว ในกรณีที่พ่อแม่มีโรคประจำตัวที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ การทำเด็กหลอดแก้วจะสามารถตรวจคัดกรองตัวอ่อนที่มีความผิดปกติได้ ป้องกันการถ่ายทอดโรคพันธุกรรมไปสู่ลูก

      จะเห็นได้ว่าข้อจำกัดด้านร่างกายส่งผลต่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ในบางครั้งการต่อหมันจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สามารถเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ และแม้ว่าการทำเด็กหลอดแก้วจะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็กว่าสูงเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้คุ้มค่าในการรักษาและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ควรเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหา วางแผน และพิจารณาถึงความเหมาะสมในการรักษาของแต่ละบุคคล

 

บทความโดย : แพทย์หญิง เอื้อกานต์ ทนานใหญ่

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวชและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล ชั้น 4

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)

โทร 02 836 9999 ต่อ *4706