World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ตาโต้ลม หรือจ้องหน้าจอนาน อาจเป็น “โรคตาแห้ง” ไม่รู้ตัว!

 

ตาโต้ลม หรือจ้องหน้าจอนาน อาจเป็น “โรคตาแห้ง” ไม่รู้ตัว!

 

โรคตาแห้ง สามารถเกิดได้กับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่มักอยู่ในห้องแอร์ อาจใส่คอนแทคเลนส์ หรือทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน สิ่งเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดภาวะตาแห้งทั้งสิ้น

 

ตาแห้งคือภาวะที่น้ำตาไม่สามารถให้ความชุ่มชื้นหรือหล่อลื่นดวงตาได้เพียงพอ โดยอาจจะเกิดจากคุณภาพของน้ำตาที่ไม่ดีพอ หรือเกิดจากการที่น้ำตาระเหยเร็วเกินไป ส่งผลให้เกิดอาการ ดังนี้

 • แสบตา สู้แสงไม่ได้
 • เคืองตา เหมือนมีฝุ่นผงอยู่ในดวงตา
 • น้ำตาไหลมากผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อสัมผัสสิ่งกระตุ้นเช่น ลม ฝุ่น แสงแดด ความร้อน
 • มองไม่ชัดเป็นบางครั้ง
 • ตาแดง มีขี้ตา เป็นต้น

 

สาเหตุของภาวะตาแห้งนั้นมีหลากหลาย เช่น

 • สภาวะแวดล้อม เช่น การอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานาน การขี่จักรยานยนต์ การขับรถที่เปิดแอร์ให้สัมผัสกับตาโดยตรง หรือการอยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีมลพิษ ทั้ง ลม ฝุ่น แสงแดด เช่น การขายของหรือทำงานกลางแจ้ง การทำอาหารที่มีควันตลอดเวลา
 • พฤติกรรมการใช้ตาในชีวิตประจำวัน เช่น การจ้องคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอเป็นระยะเวลานาน
 • การใส่คอนแทคเลนส์
 • การผ่าตัดรักษาดวงตา
 • โรคเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง หรือภาวะต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน
 • โรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน
 • การใช้ยาบางประเภท เช่น ยาแก้แพ้ ยาคุมกำเนิด ยารักษาโรคซึมเศร้า ยารักษาความดันโลหิตสูง หรือการได้รับฮอร์โมนเสริม เป็นต้น

 

การรักษาภาวะตาแห้ง มักเน้นที่การป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ รวมถึงการใช้งานดวงตาให้ถูกวิธี ร่วมกับการใช้น้ำตาเทียมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตาและช่วยลดอาการต่าง ๆ ของดวงตาได้

 

ทั้งนี้เมื่อมีอาการผิดปกติที่ดวงตา ไม่ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม ควรพบจักษุแพทย์ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้

 

บทความโดย

พญ.ณัฐชฎา กนกพัชรกุล

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหิน

ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง ชั้น 3

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

โทร 02 836 9999 ต่อ *3621