World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


คุณผู้หญิงต้องรู้ ประจำเดือนผิดปกติ เสี่ยงมีลูกยาก

 

 

คุณผู้หญิงต้องรู้ ประจำเดือนผิดปกติ เสี่ยงมีลูกยาก

        “ประจำเดือน” คือความช้ำใจของคู่รักหลายคู่ที่ต้องการจะมีเจ้าตัวน้อยไว้เป็นโซ่คล้องใจ เพราะหากประจำเดือนมานั่นก็หมายถึงพลากโอกาสในการประสบความสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งครั้ง แต่ในบางครั้งประจำเดือนก็ขาดนานจนทำให้หลายคู่ตื่นเต้นดีใจแต่กลับต้องพบกับความผิดหวัง แต่รู้หรือไม่ว่า การที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีลูกยาก!

 

        ในการที่จะตั้งครรภ์นั้น นอกจากจะต้องเตรียมพร้อมสุขภาพของทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายแล้ว “การตกไข่” คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้การปฏิสนธิสำเร็จได้ ซึ่งการตกไข่ของเพศหญิงนั้นจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดย 5 วันหลังจากเกิดรอบเดือน เซลล์ไข่จะมีการเจริญเติบโตอยู่ในถุงรังไข่ 15-20 ใบ และไข่ใบที่สมบูรณ์ที่สุด 1 ใบ จะตกมารอการปฏิสนธิอยู่บริเวณท่อนำไข่ จากนั้นหากไข่และอสุจิได้เกิดการปฏิสนธิกัน จึงจะเคลื่อนตัวไปฝังที่ผนังมดลูกเป็นทารกต่อไป

 

        โดยปกติแล้วผู้หญิงจะมีรอบเดือนอยู่ระหว่าง 26-32 วัน การจะดูวันตกไข่นั้น ให้เอา 14 ไปลบกับจำนวนวันของรอบเดือน ตัวอย่างเช่น หากรอบเดือนของผู้หญิงประมาณ 30 วัน นำ 30 - 14 = 16 ดังนั้นไข่จะตกประมาณวันที่ 16 และ 1-2 วันก่อนไข่ตกคือระยะที่ควรมีเพศสัมพันธ์

 

        แต่ในผู้หญิงที่มีรอบเดือนไม่ปกติ ไข่ตกช้าหรือไม่ตกเลย ประจำเดือนอาจเลื่อนออกไป 30-40 วัน ในบางรายอาจนานเป็นแรมเดือนหรือปี ทำให้การสังเกตเป็นไปได้ยาก เพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าการทำงานของรังไข่กำลังมีปัญหา และส่งผลให้คุณผู้หญิงตกอยู่ในภาวะมีบุตรยาก และเพราะประจำเดือนและการตกไข่คือสิ่งที่มักมาควบคู่กัน ดังนั้น หากเกิดความผิดปกติกับรอบเดือนหรือมีข้อสงสัยควรรีบพบแพทย์เพื่อเข้ารักษาให้ทันท่วงที

 

 

บทความโดย : นพ.เสฐียรพงศ์ จารุสินธนากร

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล (World ART Center @ WMC Hospital) ชั้น 4

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)  โทร. 02-836-9999 ต่อ 4706