World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


คอเลสเตอรอลกับหัวใจ Cardiovascular Disease

คอเลสเตอรอลกับหัวใจ Cardiovascular Disease

 

คอเลสเตอรอลทำให้เกิดโรคหัวใจอย่างไร

 

คอเลสเตอรอล เป็นไขมันที่พบได้ในเลือด ซึ่งร่างกายของคนเราสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ ที่เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวัน เช่น ไข่แดง เนื้อ นม สัตว์ ถ้ามีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะก่อให้เกิดการสะสมที่ผนังด้านในของหลอดเลือดเป็นตะกรัน (Plague) ไขมันถ้ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หลอดเลือดก็จะตีบตันทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดันเลือดให้ไหลผ่าน ตะกรันไขมันสามารถขวางกั้นระบบไหลเวียนในหลอดเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือสมองทำให้อวัยวะขาดเลือดเกิดกล้ามเนื้อหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองตันได้

 

 

ชนิดของไขมันในเลือดมี 4 ชนิด

 

คอเลสเตอรอล  เป็นสารประเภทไขมัน ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ ปกติค่าคอเลสเตอรอลในเลือด ไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเลือด 1 เดซลิตร ถ้ามีมากเกินไปจะก่อให้เกิดภาวะเส้นเลือดแข็งตัวและตีบตัน

ไตรกลีเซอร์ไรด์ เป็นไขมันที่ได้จากร่างกายสังเคราะก์ขึ้นจากตับและลำไส้เล็ก และจากอาหารสาเหตุของไตรกลีเซอร์ไรด์สูงมาจากการรับประทานอาหารที่มีไขมัน หรือขนมหวานในปริมาณมากจากโรคต่างๆ ได้แก่ เบาหวาน โรคไต เกิดจากกรรมพันธุ์ ดื่มสุราเป็นประจำ ขาดการออกกำลังกาย ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดที่เหมาะสม คือไม่ควรเกิน 150 มก./ดล.

เอชดีแอล (HDL) ไขมันในเลือดชนิดดี ช่วยลดการตีบตันของหลอดเลือด สร้างขึ้นได้เองที่ตับและลำไส้เล็ก ไขมันชนิดนี้สามารถเพิ่มระดับได้ โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และงดสูบบุหรี่ค่า HDLควรมากกว่า60มก./ดล.

แอลดีแอล (LDL) ไขมันชนิดร้าย ถ้ามี LDL มากเกินไปจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือด และพอกพูนจนทำให้หลอดเลือดแคบลง ค่าปกติ160มก./ดล. ในคนทั่วไป ในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจควรให้ต่ำกว่า 100 มก./ดล.

ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อระดับไขมันในเลือดสูง และควรไปตรวจวัดระดับไขมัน

 • ชายอายุ45ปี หญิงอายุ55ปีขึ้นไป
 • มีประวัติครอบครัว คือ พี่น้อง พ่อแม่ เป็นโรคหัวใจขาดเลือด
 • สูบบุหรี่
 • มีความดันโลหิต เท่ากับหรือมากกว่า140/90มม.ปรอท
 • โรคเบาหวาน
 • มีภาวะอ้วน
 • โรคหัวใจขาดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์

 

การควบคุมระดับไขมัน

 • ควบคุมอาหาร เลือกน้ำมันพืชใช้ปรุงอาหาร การปรุงอาหารด้วยวิธีอบ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนลงพุง เช่น รอบเอวมากกว่า36 นิ้วในผู้ชายและ32นิ้วในผู้หญิง
 • งดการสูบบุหรี่ หรือใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่

 

สอบถามหรือรับคำปรึกษาเพิ่มเติม
ศูนย์หัวใจ (Heart Center) ชั้น 2

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ

โทร 02 836 9999 ต่อ 2821, 2822