World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen Analysis)

 

การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen Analysis)

 

การตรวจน้ำอสุจิ หรือ บางคนเรียกว่าน้ำเชื้อ เป็นการตรวจเพื่อเตรียมพร้อมขั้นพื้นฐานสำหรับการมีบุตรของฝ่ายชาย โดยเฉพาะคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก หรือบางคู่สมรสที่มีการวางแผนก่อนแต่งงานเพื่อเตรียมวางแผนระยะการมีบุตร ซึ่งปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น อีกทั้งการตรวจน้ำอสุจิยังเป็นการตรวจยืนยันผลสำเร็จหลังการทำหมันฝ่ายชายด้วย

 

เนื่องด้วยปัญหาภาวะมีบุตรยากในคู่สมรส อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฝ่ายหญิงเพียงอย่างเดียว ณ ปัจจุบันฝ่ายชาย มีแนวโน้มเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยากเพิ่มมากขึ้น ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป อาหารที่รับประทาน น้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐาน รวมถึงภาวะเครียดที่มากขึ้นจนส่งผลต่อฮอร์โมนผลิตอสุจิ เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าว ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของอสุจิ จนนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากในฝ่ายชายได้

 

สำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอสุจิ คุณผู้ชายหลายๆ ท่าน อาจจะมองข้ามและคิดว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็น แต่ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับคู่สมรสที่กำลังวางแผนการมีบุตร ผลวิเคราะห์หาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากในฝ่ายชาย โดยการตรวจน้ำอสุจินั้นมีดังนี้

 

  1. ด้านคุณภาพ เพื่อดูการเคลื่อนไหวของอสุจิ มีการเคลื่อนที่ที่ดี คล่องแคล่ว ว่ายเก่ง ตรงตามคุณสมบัติที่ดีของอสุจิหรือไม่ กรณีอสุจิมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ดี ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด อสุจิตัวนั้นอาจไม่แข็งแรง ไม่สามารถว่ายผ่านปากมดลูกไปปฎิสนธิกับไข่ได้
  2.  
  3. ด้านรูปร่าง รูปร่างของอสุจิจะต้องมีความสมบูรณ์ ถ้ารูปร่างที่มีความผิดปกติ อาจจะส่งผลเสียต่อการปฏิสนธิกับไข่ได้
  4.  
  5. ด้านปริมาณ น้ำอสุจิจะต้องมีปริมาณมาก จำนวนอสุจิต้องเยอะ กรณีถ้ามีความผิดปกติของจำนวนตัวอสุจิ อาจมีสาเหตุเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของอัณฑะ หรือเกิดจากท่อนำอสุจิตีบหรือตันได้

 

ข้อควรปฎิบัติและคำแนะนำการเก็บน้ำอสุจ

- งดการหลั่งอสุจิ หรืองดการมีเพศสัมพันธ์ อย่างน้อยเป็นเวลา 3 วัน และไม่ควรเกิน 7 วัน

- ควรล้างมือและอวัยวะเพศให้สะอาดก่อนเก็บน้ำอสุจิ

- ขั้นตอนการเก็บน้ำเชื้อ จะเก็บในห้องพิเศษสำหรับเก็บน้ำเชื้อโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ โดยกระบวนการเก็บน้ำเชื้อจะต้องเป็นการหลั่งน้ำเชื้ออสุจิจากการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเท่านั้น งดการร่วมเพศ เพื่อลดการปนเปื้ยนของน้ำเชื้อ

- หลังจากเก็บน้ำเชื้อได้แล้ว จะถูกนำส่งห้องปฎิบัติการทันที หรือภายใน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิปกติ

 

บทความโดย : นพ.เสฐียรพงศ์ จารุสินธนากร

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล (World ART Center @ WMC Hospital) ชั้น 4

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)  โทร. 02-836-9999 ต่อ 4706