World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า

การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า

ทางเลือกสำหรับคนข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า เจ็บข้อ หายปวดได้ ไม่ต้องผ่าตัด

 

โดยปกติร่างกายจะมีน้ำในไขข้อ ซึ่งมีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น ที่ทำหน้าที่ช่วยให้ข้อต่อต่างๆในร่างกายเคลื่อนไหวได้ง่าย และยังช่วยลดแรงกดหรือแรงเสียดทานของผิวกระดูกข้อเข่า ขณะที่เดินหรือวิ่ง

 

เมื่อเราอายุเริ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งวัยหนุ่มสาวที่มีการใช้งานหนักเกินไป  น้ำในไขข้อก็จะมีความเข้มข้นและมีความยืดหยุ่นลดน้อยลง เนื่องจากสาร Hyaluronic ได้เสื่อมคุณภาพลง เวลาที่เคลื่อนไหวร่างกาย งอข้อหรือเหยียดเข่า จะทำให้รู้สึกปวดที่ข้อเข่า ซึ่งส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันในผู้ป่วยหลายๆ ท่าน

 

 

การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่าเหมาะกับใคร

สำหรับการรักษาด้วยการฉีดน้ำหล่อลื่นที่ผิวข้อเข่า ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม และจะได้ผลดีในผู้ป่วยที่มีข้อเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่งเหมาะในกลุ่มที่ไม่ตอบสนองในการรักษาด้วยการใช้ยา หรือทำกายภาพบำบัดแล้วไม่ดีขึ้น แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัด การฉีดน้ำในข้อเข่าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ หลังการรักษาผู้ป่วยสามารถลดอาการปวดข้อเข่า ทำให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวได้มากขึ้น โดยอาจจะมีประสิทธิภาพในการรักษาได้นานถึง 6 เดือน

 

การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่าฉีดอย่างไร

แพทย์จะทำการหาตำแหน่งของบริเวณที่เหมาะสมในการฉีดยา และใช้ยาชาเพื่อระงับอาการปวดก่อนที่จะมีการฉีดยา ทำให้การฉีดยาข้อเข่ามีอาการเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่าอันตรายไหม

การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า จะทำโดยให้ยาอยู่แต่เพียงในข้อเข่า จึงไม่อันตรายต่อบริเวณรอบๆ หรือบริเวณอื่นๆ ในร่างกาย รวมถึงจะรู้สึกถึงความลื่นของข้อเข่าทันทีหลังจากฉีดยา พบว่ามีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะเกิดอักเสบหลังจากฉีดยา และจะพบเพียงครั้งแรกเท่านั้น ไม่พบในการฉีดครั้งต่อๆไป

 

 

คำแนะนำหลังฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า

หลังจากฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่าแล้ว ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ แต่ช่วงประมาณ 3 วันแรกหลังจากได้รับการรักษาควรหลีกเลี่ยงการเดินมากๆ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อทำการรักษาด้วยวิธีการฉีดน้ำหล่อลื่นแล้ว ผู้ป่วยจะต้องช่วยดูแลในส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูเข่า การลดน้ำหนัก ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มาการปะทะ

 

สำหรับผู้ที่มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า เจ็บข้อ สนใจการฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า สามารถนัดปรึกษาแพทย์ได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง ชั้น 2

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)

โทร. 02 836 9999 ต่อ 2621-3

Line : @wmcortho