World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


กลิ่นปาก จากนิ่วของต่อมทอนซิลรักษาหายขาดได้

 

 

 

กลิ่นปาก จากนิ่วของต่อมทอนซิลรักษาหายขาดได้

กลิ่นปาก เป็นสิ่งไม่พึ่งประสงค์ของทุกคน การมี กลิ่นปาก นอกจากเป็นปัญหาของตนเองแล้วยังก่อให้เกิดปัญหากับคนใกล้ชิด และคนรอบข้าง  ทำให้เสียบุคลิกภาพ และหมดความมั่นใจในการเข้าสังคม นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกายของผู้นั้น เพราะ กลิ่นปาก เป็นก๊าซเหม็นที่เกิดขึ้นในร่างกายและออกมาทางลมหายใจ

 

 

สาเหตุของกลิ่นปากมาจากปัญหาหลายทาง ได้แก่

 •ระบบช่องปาก  เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ ตลอดจนการอักเสบในช่องปากอื่นๆ

 •ระบบโรคทางคอและจมูก เช่น ไซนัสอักเสบ โพรงจมูกอักเสบ ลำคออักเสบ ทอนซิลอักเสบและนิ่วในต่อมทอนซิล เป็นต้น

 •ระบบทางเดินอาหาร เช่น ภาวะท้องอืด  โรคแผลเรื้อรังในกระเพาะอาหาร  และโรคกรดไหลย้อน เป็นต้น

ส่วนใหญ่อาการ กลิ่นปาก เรื้อรังมักมีสาเหตุจากฟันผุและเหงือกอักเสบ ซึ่งต้องแก้ไขตามสาเหตุโดยพบทันตแพทย์ ส่วนสาเหตุจากโรคทางเดินอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นปากนั้นพบได้น้อย หากผู้ป่วยได้ไปรับการตรวจโดยทันตแพทย์แล้วพบว่าไม่ได้มีสาเหตุมาจากเหงือกและฟัน อาการกลิ่นปากเรื้อรังมักเกิดจากผู้ป่วยมีนิ่วในต่อมทอนซิล (Tonsil Stone) จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่านิ่วในต่อมทอนซิลพบได้ประมาณ 6% ของกลุ่มประชากรทั่วไปและสถิติผู้ป่วยทอนซิลเรื้อรังที่ได้รับการผ่าตัดต่อมทอนซิล ผลจากการตรวจพยาธิวิทยาพบนิ่วในทอนซิลประมาณ 75%

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า กลิ่นปาก สาเหตุมาจากนิ่วของต่อมทอนซิลมิใช่น้อย การตรวจพบนิ่วในต่อมทอนซิลจะเห็นได้ต้องใช้เครื่องมือในการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก

 

ทำไมนิ่วในต่อมทอนซิลจึงพบมาก

 

เหตุผลสามารถอธิบายได้โดยอาจเป็นเพราะปัจจุบันการผ่าตัดต่อมทอนซิลน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากผู้ป่วยกลัวเจ็บและไม่อยากเสียอวัยวะต่อมทอนซิล  จึงมีผู้ป่วยต่อมทอนซิลเรื้อรังจำนวนมากและผู้ป่วยมักได้รับการรักษาด้วยยาปฎิชีวนะ  แต่ยาปฎิชีวนะหลายชนิดทำให้น้ำลายในช่องปากน้อยลง  เกิดการหมักหมมของเศษอาหารและแบคทีเรียจนเกิดเป็นนิ่วในต่อมทอนซิล

 

นิ่วในต่อมทอนซิลเกิดจากอะไร

 

สาเหตุเกิดจากการหมักหมมของเศษอาหาร คลุกเคล้าน้ำลายและเซลล์เนื้อตายที่ลอกตัวของต่อมทอนซิลร่วมกับกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ต้องการอากาศ (Anaerobic bacteria) เจริญเติบโตหมักหมมในร่องของต่อมทอนซิล (Crypts of tonsil) ที่อักเสบเรื้อรัง โดยต่อมทอนซิลปกติจะพบร่องของต่อมทอนซิลเล็กๆ ประมาณ 10-12 ร่อง แต่ในผู้ที่ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง อวัยวะทอนซิลจะเปลี่ยนสภาพไปทำให้ร่องของต่อมทอนซิลขยายใหญ่ขึ้นเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคดังกล่าว เชื้อนี้จะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นคือก๊าซไข่เน่า (H2S) เพื่อป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าถึงตัวมัน  กลิ่นเหม็นนี้เป็นก๊าซที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ที่ระเหยได้ เรียกว่า Volatile sulfur compound (VSC)

 

การรักษากลิ่นปากสามารถรักษาหายขาดได้ถ้ารักษาตรงจุด

 

การรักษานิ่วของต่อมทอนซิลที่ได้ผลที่สุด คือการผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลออกทั้งหมด (Traditional Tonsillectomy) แต่ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมแล้วในต่างประเทศเนื่องจากเสียเลือดมากประมาณ 50-100 cc. มีอาการเจ็บแผลหลังการผ่าตัดมาก ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล 2-3 วัน และใช้เวลาในการฟื้นตัวนาน วิธีที่ดีและทันสมัยกว่าคือการรักษาด้วยเลเซอร์ โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียอวัยวะต่อมทอนซิล  ถ้าเป็นนิ่วในร่องของต่อมทอนซิลที่ไม่ลึกมากสามารถรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด LASER Tonsil Resurfacing  ซึ่งทำได้ในห้องตรวจ (OFFICE SETTING) แต่หากพยาธิสภาพเป็นมากและร่องของต่อมทอนซิลลึกมากก็รักษาด้วยวิธี  LASER Tonsil  Ablation (LTA) ซึ่งต้องทำในห้องผ่าตัดร่วมกับการดมยาสลบ ข้อดีของการรักษาทอนซิลด้วยเลเซอร์ คือเสียเลือดจากการผ่าตัดน้อยประมาณ 5-10 cc. อาการเจ็บแผลหลังการผ่าตัดน้อย สามารถทำในห้องตรวจได้ หรือพักฟื้นในโรงพยาบาล 1 คืน  ใช้เวลาในการฟื้นตัวเร็ว

 

แต่วิธีที่ดียิ่งกว่าคือ หลังการผ่าตัดทอนซิลด้วยเลเซอร์ (LASER Tonsil Ablations)แล้ว  ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดซ่อมแซมต่อมทอนซิลให้มีรูปร่างและทำหน้าที่อย่างทอนซิลปกติ (Get rid of tonsil pathology and restoration of shape and function) วิธีนี้รวมเรียกว่า LASER Tonsilloplasty ดังนั้นหากท่านมีปัญหากลิ่นปากอย่าท้อใจ ไปพบแพทย์หาสาเหตุและรักษาให้ตรงจุด   ปัญหากลิ่นปากก็จะหมดไป สุขภาพช่องปากและร่างกายจะดีขึ้น  และเข้าสังคมอย่างมั่นใจ

 

ติดต่อสอบถาม
โสต-ศอ-นาสิก เฉพาะทาง
รพ.เวิลด์เมดิคอล ชั้น 3
โทรศัพท์ 02-836-9999