World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา

ตำแหน่งงานว่าง: 15 ตำแหน่งงาน
ลำดับ รายละเอียด แผนก ตำแหน่ง ประกาศวันที่
1 พยาบาล (แผนกไตเทียม)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 24-40 ปี 

- จบการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- เรียนจบหลักสูตรไตเทียม มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

ฝ่ายการพยาบาล 1 17 ธันวาคม 2563 10:18:02
2 หัวหน้าพยาบาล Ward (ใหม่) -หอผู้ป่วยใน

คุณสมบัติ :

เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- ประสบการณ์ในงานการบริหารทีม ไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ ทำงานจากโรงพยาบาลรัฐบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

ฝ่ายการพยาบาล 1 8 ตุลาคม 2563 11:18:31
3 พยาบาล (แผนก Oasis Wellness Center)

คุณสมบัติ 

เพศหญิง อายุ 24-40ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- มีประสบการณ์จะพิจารณา

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

ฝ่ายการพยาบาล 1 17 ธันวาคม 2563 10:18:16
4 ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย (OPD)

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 18-35 ปี

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 17 ธันวาคม 2563 09:37:31
5 ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี 

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไปมีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 17 ธันวาคม 2563 09:38:14
6 พยาบาล Ward -หอผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ
 
เพศหญิง อายุ 24-35ปี
- การศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181
ฝ่ายการพยาบาล 2 17 ธันวาคม 2563 09:39:51
7 เจ้าหน้าที่ บัญชีเจ้าหนี้

คุณสมบัติ :

เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

- วุฒิ ปวช./ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

บัญชี 1 17 ธันวาคม 2563 10:19:13
8 เจ้าหน้าที่ บัญชีทรัพย์สิน

คุณสมบัติ 

- เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

- จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1–2 ปี

- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

บัญชี 1 17 ธันวาคม 2563 09:49:40
9 เจ้าหน้าที่ บัญชีรับของ

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 21-40  ปี
  • วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. มี หรือไม่มีประสบการณ์
  • สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181
บัญชี 1 17 ธันวาคม 2563 09:49:10
10 เภสัชกร

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

- ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์  มีใบประกอบวิชาชีพ

สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181

 

 

 

เภสัชกรรม 1 17 ธันวาคม 2563 09:41:29
11 พยาบาล (ICU)
คุณสมบัติ :
 
- เพศชาย-หญิง อายุ 24-40ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ผู้ป่วยวิกฤต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง(ACLS) ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงผู้ป่วยเด็ก (PALS)
- สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน 02 836 9999 ต่อ 2181
ICU 2 17 ธันวาคม 2563 10:21:52
12 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
คุณสมบัติ :
 
- เพศชาย/หญิง อายุ 21-40ปี 
- วิทยาศาสตร์บันฑิต สาขาวิชาสถิติ
 
คุณภาพ 1 17 ธันวาคม 2563 09:45:52