World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


เปลี่ยนหุ่นพัง เป็นหุ่นปัง ด้วยปากกาลดน้ำหนัก 1 เดือน

 

สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ (Oasis Wellness Center) ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัอฒนะ (WMC)
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00น.
โทร. 02 836 9999 ต่อ 4421
Line : oasis07092019ตั้งแต่วันที่ : 12 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

ราคา : 13,900 บาท