World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ผลิตภัณฑ์วิตามินเสริมอาหาร

 

สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ (Oasis Wellness Center) ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัอฒนะ (WMC)
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00น.
โทร. 02 836 9999 ต่อ 4421
Line : oasis07092019ตั้งแต่วันที่ : 1 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563