World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ตรวจเชื้อ COVID -19

 

ตรวจเชื้อ COVID -19 ไม่มีค่าใช้จ่าย !! สำหรับสมาชิกสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ประกอบด้วย ผู้ถือบัตรประกันสังคม, ผู้ถือบัตรทอง, รวมถึงข้าราชการ 

โดยสามารถขอเข้ารับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รู้ผลตรวจใน 2 วัน
 
** เงื่อนไขการรับสิทธิ : เป็นสมาชิกที่มีประวัติสัมพันธ์กับพื้นที่ที่พบการระบาด ร่วมกับมีอาการของโรค และมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19
สามารถเข้ารับบริการตรวจไม่มีค่าใช้จ่าย !! เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ที่ศูนย์โรคติดเชื้อในปอด และคัดกรอง COVID-19 ณ จุดบริการตรวจ Drive Thru Test โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถ.แจ้งวัฒนะ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
.................................................
เปิดบริการทุกวัน 08.00-17.00น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line : @wmchospital
โทร. 02-836-9999


ตั้งแต่วันที่ : 3 เมษายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563