World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


จบ... สารพัดปัญหาต่อมทอนซิลกวนใจ
จบ... สารพัดปัญหาต่อมทอนซิลกวนใจ

ด้วยการผ่าตัดโดยใช้คลื่นวิทยุ (Radio Frequency) หรือการผ่าตัดแบบไร้ใบมีด
อาศัยคลื่นความถี่ที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน โดยคลื่นความถี่นี้จะเปลี่ยนเป็นความร้อน สามารถจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อบริเวณที่เครื่องมือจับหรือกดสัมผัสทำให้การผ่าตัดใช้เวลาสั้นลง

เสียเลือดน้อย และระยะเวลาพักฟื้นน้อยมาก

 

สำหรับผู้ที่มีอาการต่อมทอนซิลอักเสบบ่อย จนร่างกายทรุดโทรม หรือมีอาการบ่งชี้ ดังนี้

1. เจ็บคอบ่อย ปีละ 3-4 ครั้ง เป็นประจำทุกปี

2. เจ็บคอร่วมกับมีนิ่วทอนซิล

3. เจ็บคอร่วมกับมีปัญหากลิ่นปาก

4. เคยมีประวัติ ฝีหนองที่ทอนซิล

5. เจ็บคอร่วมกับมีปัญหาต่อมน้ำเหลืองอักเสบบ่อยๆ

6. ทอนซิลโต ร่วมกับมีปัญหานอนกรน

 

ตัดต่อมทอนซิล ช่วยแก้ปัญหาการเจ็บป่วยกวนใจ ไม่มีผลต่อสุขภาพหรือการออกเสียงใด

 

ราคา 95,000 บาท   นอนโรงพยาบาล 1 คืน

ราคาสำหรับคนไทย

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมศูนย์ โสต-ศอ-นาสิก เฉพาะทาง ชั้น 3

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ

โทร. 02-836-9999 ต่อ 3921-2

 ตั้งแต่วันที่ : 13 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 95,000 บาท