World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โปรแกรมรักษาเข่าเสื่อม โดยไม่ต้องผ่าตัด
 
เข่าเสื่อม อยากผ่า  ให้รีบตัดสินใจ ไม่อยากผ่าให้รีบมาหาเรา 
 
นายแพทย์ ชนินทร์ ลีวานันท์
• แพทย์เวชศาตร์ฟื้นฟู
• แพทย์ฝังเข็ม
• โค้ชสุขภาพดีแข็งแรงย้อนวัย...ครบวงจรคนแรกของโลก
• อดีตอาจารย์คณะแพทย์ชื่อดัง 15 ปี
• เจ้าของสถิติคำค้น “เข่าเสื่อม” ใน YouTube สูงที่สุดในโลก
 
เข่าเสื่อม ปวดเข่า เป็นปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุ
และเป็นอาการที่รบกวนกิจวัตรประจำวัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ทำให้ผู้สูงอายุบางรายไม่อยากออกจากบ้าน 
พบทางออก ให้กับอาการเข่าเสื่อมได้แล้ว
กับ โปรแกรมรักษาเข่าเสื่อม โดยไม่ต้องผ่าตัด 
 
แพ็กเกจ ราคาเริ่มต้น
99,000 - 140,000 บาท
• วิตามินบำรุงเข่า 5 ครั้ง
• ฝังเข็ม 5 ครั้ง
• พบแพทย์ต่อเนื่อง 10 ครั้ง
(ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)
 
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
Advanced Orthopedics
ชั้น 1 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โทร 02 836 9999 ต่อ 2621-2


ตั้งแต่วันที่ : 15 เมษายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ราคา : 99,000 บาท